Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Val till styrelsen skjuts upp

Samtliga val till Sveriges Farmaceuters styrelse sköts upp under torsdagens extra fullmäktigemöte. Trots det uppskruvande tonläget inför mötet beskrivs stämningen ha varit sansad.

Under torsdagseftermiddagen höll Sveriges Farmaceuter sitt extra fullmäktigemöte där delegaterna skulle välja in nya ledamöter i styrelsen.

Men efter det tre timmar långa mötet stod det klart att samtliga personval ajournerades till måndag kväll, den 19 april, då mötet fortsätter.

Orsaken var brist på tid, enligt Carin Svensson, som är tillförordnad förbundsdirektör och även valdes till vice mötesordförande.

– Vi ville ge mer tid till goda diskussioner, så att personvalen inte skulle bli ett hastverk.

Tidsbristen berodde på att andra frågor på agendan tog längre tid än beräknat.

– Det fanns en hel del formaliafrågor som diskuterades lite fram och tillbaka, främst små detaljer som är otydliga i stadgarna. Men det var väldigt bra, för alla fick komma till tals och tycka och tänka. Och då tar det tid, säger Carin Svensson.

Valen till styrelsen sköts upp redan i september förra året, då Sandra Jonsson valdes till ordförande vid ett turbulent fullmäktige. Sedan dess har förbundet letts av en tillfällig styrelse, men stämningen i denna har varit problematisk vilket utmynnat i att Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion.

Svensk Farmaci släpptes inte in på mötet, men Carin Svensson beskriver stämningen som relativt god:

– Det var en lugn och sansad ton genom hela mötet.

Hade du farhågor om att stämningen skulle bli annorlunda?

– I och med att debatten varit uppskruvad, så kändes det som att detta ändå blev bra.

Carin Svensson, tillförordnad förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter.

Mötet har tidigare blivit uppskjutet en gång på grund av brist på kandidater till styrelsen, och har även föregåtts av interna motsättningar. Bland annat har apotekssektionen ansett att valberedningens förslag inte förankrats tillräckligt, och i stället nominerat motkandidater.

Men nu är planen alltså att styrelsevalen ska genomföras på måndag kväll.

Något som däremot beslutades om under torsdagens extra fullmäktige var att en arbetsgrupp ska se över förbundets stadgar. Enligt Carin Svensson tog förbundsordförande Sandra Jonsson upp frågan om stadgeöversyn generellt i sitt inledningsanförande.

– Att en majoritet röstade ja till förslaget kan kanske bero på att Sandra indikerade att hon personligen gärna vill se en översyn av stadgarna, säger Carin Svensson.

Bakgrunden till översynen är händelseförloppet vid det ordinarie fullmäktige i september. Då fick apotekssektionen, som har flest delegater, en avgörande betydelse när de kunde rösta fram sin kandidat till ny ordförande, Sandra Jonsson, som nominerades under sittande möte. Något som vissa beskrivit som en “kupp” men är förenligt med nuvarande stadgar.

Händelseförloppet har även lett till en oro bland medlemmar, enligt det förslag om en stadgeöversyn som nu var uppe för beslut. Syftet med översynen är enligt förslaget att förhindra att en liknande situation uppstår i framtiden. Och att förtydliga oklarheter i stadgarna rent generellt.

– Stadgarna är tämligen otydliga här och där, vilket ger upphov till olika tolkningar, säger Carin Svensson.

Förbundets sektioner ska nu välja två ledamöter var, en ordinarie och en ersättare, som ska ingå i arbetsgruppen. Översynen ska vara klar för beslut vid förbundets fullmäktige 2022.

Översynen av stadgarna ska omfatta:

  • Att se över stadgarna i allmänhet, och i synnerhet när det gäller balansen när viktiga beslut ska fattas.
    
  • Se över processen för nomineringar och val till styrelseledamöter med målet att inte nominera på sittande möte.
    
  • Revidera processen för hur viktiga beslut ska genomföras på fullmäktige, “i syfte att en majoritet av medlemmarna från fler än en sektion står bakom fattade beslut”.

Andra läser