Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Valberedningens förslag utmanas av motkandidater

Inför Sveriges Farmaceuters extra fullmäktige på torsdag har valberedningen lagt fram ett förslag till centrala styrelseposter. Men apotekssektionen har lagt flera motförslag och är kritisk till hur processen gått till.

Det är efter en turbulent tid i förbundet som valberedningen lagt fram sitt förslag.

“Vi har arbetat med att bygga en förbundsstyrelse som i sin helhet representerar hela förbundet och alla dess sektioner,” skriver Zandra Gidlöf, tillfälligt sammankallande i valberedningen, i ett mejl till Svensk Farmaci.

Andra kriterier som valberedningen arbetat efter är mångfald i olika former, att styrelsen ska fungera som ett arbetslag som kan följa samhällsutvecklingen, har goda kunskaper om ekonomi och ledarskap samt ett brett nätverk.

”Vi har därför lagt stor vikt på att plocka in kloka kandidater med gedigen erfarenhet, och som i samverkan med Sandra Jonsson kan leda förbundet framåt”, skriver Zandra Gidlöf.

Under fullmäktigemötet som hålls på torsdag, den 15 april, kommer valberedningen att föreslå Sofia Kälvemark Sporrong, från offentligsektionen, till första vice ordförande. Hon är professor vid Institutionen för samhällsfarmaci vid Uppsala universitet och har facklig erfarenhet från Juseks sektion för handel- och tjänsteföretag, samt från SACO-klubbens styrelse på Apoteket AB.

Däremot har hon ingen bakgrund som farmaceut. Men det ser valberedningen inte som någon nackdel.

“Vi behöver en erfaren och etablerad kandidat, vilket gör Sofia mycket passande för denna post. Sofia har bland annat varit ledamot i apotekarsocietetens styrelse, har ett gediget nätverk och bred kunskap inom farmaci då hon har forskat både kring samhällsfarmaci och klinisk farmaci”, skriver Zandra Gidlöf.

Hon vill även förtydliga att Sofia Kälvemark Sporrong är medlem i förbundet och därmed valbar till en styrelsepost, samt att valberedningen tror att hon kan samverka bra med resterande styrelse.

Det har varit en stormig tid inom förbundet, och turbulent inom valberedningen.

Zandra Gidlöf, valberedningen.

Som andre vice ordförande föreslår valberedningen Helene Rosvall från industrisektionen, som varit ledamot på fullmäktige 2016, 2019 och 2020 och arbetar på Astra Zeneca. Amadou Jallow föreslås som personlig ersättare till andra vice ordförande och skulle ta plats i presidiet för apotekssektionens räkning.

Amadou Jallow har en bakgrund bland annat som apotekschef, men arbetar idag på konsultbasis som klinisk apotekare vid Remeo-kliniken. Men även om han inte är apoteksanställd idag anser valberedningen att han är en lämplig kandidat:

“Med tidigare uppdrag som styrelseledamot i Apotekarsocietetens styrelse och ordförande i Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci är Amadou en ytterst lämplig kandidat för att representera Sveriges Farmaceuters apotekssektion. Han har mycket god erfarenhet från apotek och apoteksnära verksamhet och kan bidra med kunskap och erfarenhet”, skriver Zandra Gidlöf.

Apotekssektionen har å sin sida nominerat motkandidater till samtliga poster i presidiet som ska utses under fullmäktige. Sektionens ordförande Karin Gummesson anser att valberedningen inte förankrat sina förslag tillräckligt hos alla sektioner, inte minst gällande att Amadou Jallow föreslås företräda apotekssektionen i presidiet.

Det står även i valberedningens riktlinjer att de ska kontakta sektionerna för diskussion och utbyte, vilket över huvud taget inte skett

Karin Gummesson, Apotekssektionen

– Det handlar inte om personen, han är säkert en jättebra kandidat, men det hade hade varit bra att ha en diskussion kring varför han ska företräda vår sektion. Det står även i valberedningens riktlinjer att de ska kontakta sektionerna för diskussion och utbyte, vilket över huvud taget inte skett, säger Karin Gummesson.

Apotekssektionen har nominerat Katarina Nilsson Sundström från offentligsektionen som första vice ordförande, Jolie Danial från industrisektionen som andre vice ordförande, och Kristina Maté från apotekssektionen som personlig ersättare för den sistnämnda.

Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

På Svensk Farmacis fråga om hur valberedningen resonerat kring motförslagen betonar Zandra Gidlöf att det är bra förslag, som diskuterats noga, men att valberedningen sett till helheten i styrelsen.

“Vi tänker på vår styrelse med ett omfattande perspektiv, och jobbar utefter kriterierna som tidigare tagits upp. Där ser vi klara fördelar med erfarenheten, meriterna och expertisen som våra förslag för med sig. Kvalifikationerna hos de förslag vi valt att gå vidare med är helt enkelt mer i linje med vad vi eftersöker i styrelsen som helhet”, skriver Zandra Gidlöf.

Alla förslag från apotekssektionen fanns dock inte med på en lista över nomineringar som först gick ut från valberedningen. Detta rättades dock till i handlingarna som skickades ut till fullmäktigedelegaterna.

– Det är beklagligt att vi missade delar av motförslagen på vår ursprungliga lista, vilket berodde på en intern kommunikationsmiss. Det har hela tiden varit valberedningens avsikt att presentera samtliga namn och vi har från valberedningens sida bett om ursäkt för namnmissen till apotekssektionen. Det har varit en stormig tid inom förbundet, och turbulent inom valberedningen, säger Zandra Gidlöf när Svensk Farmaci når henne per telefon.

Turbulensen inom valberedningen har främst att göra med att den tidigare ordföranden Carin Svensson fick hoppa av uppdraget när hon trädde in som tillförordnad förbundsdirektör tidigare i våras.

Apotekssektionens ordförande Karin Gummesson är nöjd med att motförslagen kom med i handlingarna till delegaterna till sist.

– Valberedningen har bett om ursäkt för att våra förslag första hade fallit bort och för att de inte förankrat förslagen tillräckligt på förhand. Det känns väldigt skönt, säger Karin Gummesson.

Vi har fått insiktsfull återkoppling från apotekssektionen och vill jobba för en dialog.

Zandra Gidlöf, valberedningen.

Zandra Gidlöf betonar att valberedningen jobbar hårt för att få till konstruktiva samtal med respektive sektionsstyrelse, för att tillmötesgå deras preferenser kring vem som ska företräda dem i presidiet.

– Vi har fått insiktsfull återkoppling från apotekssektionen och vill jobba för en dialog, så att vi kan genomföra vårt extra fullmäktige som ett enat förbund, säger Zandra Gidlöf.

Den nya förbundsstyrelsen skulle egentligen ha valts vid det fullmäktigemöte som hölls i september i fjol, då valberedningen hade föreslagit omval av den dåvarande ordföranden Ulf Janzon. Men under mötet nominerade apotekssektionen Sandra Jonsson, som sedan vann vid den slutna omröstningen.

Flera nominerade valde då att dra tillbaka sina kandidaturer och ett extra fullmäktigemöte skulle hållits i januari i år, men sköts upp när det inte gick att få fram en ny styrelse.

Valberedningens förslag till styrelseposter

Förbundets presidium:  

1:a vice ordförande: Sofia Kälvemark Sporrong, offentligsektionen

2:a vice ordförande Helene Rosvall, industrisektionen.

Personlig ersättare till 2:a vice ordförande: Amadou Jallow, apotekssektionen

Ledamöter i förbundsstyrelsen:

Marianne Andersson, industrisektionen

Karin Gummesson, apotekssektionen

Lena Ring, offentligsektionen

Jennifer Nilsson, studentsektionen

Apotekssektionens motförslag till presidiet

Vice ordförande: Katarina Nilsson Sundström, offentligsektionen.

2:a vice ordförande: Jolie Danial, industrisektionen.

Personlig ersättare till 2:a vice ordförande: Kristina Maté, apotekssektionen.

Mer om Extra fullmäktige 2021

Mest läst