Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny styrelse för Sveriges Farmaceuter klubbad

Sent under måndagskvällen valdes till en ny styrelse för Sveriges Farmaceuter, efter att valet skjutits upp flera gånger. "Oerhört skönt" kommenterar förbundsordförande Sandra Jonsson.

Under måndagskvällen återupptogs Sveriges Farmaceuters extra fullmäktigemöte som ajournerades förra veckan och samtliga personval fick skjutas fram.

Fullmäktigedelagaterna hade att ta ställning till ett förslag från valberedningen och ett antal motkandidater nominerade av apotekssektionen.

Valen har tidigare skjutits upp ett antal gånger – men när gårdagens fullmäktige avslutades klockan 23.17 hade förbundet en ny styrelse.

Till ny vice ordförande valdes Sofia Kälvemark Sporrong som var valberedningens förslag. Hon är professor i samhällsfarmaci vid Uppsala universitet och har facklig erfarenhet från Juseks sektion för handel- och tjänsteföretag, samt från SACO-klubbens styrelse på Apoteket AB.

Även när det gällde posten som andre vice ordförande gick delegaterna på valberedningens linje och röstade fram Helene Rosvall som arbetar med regulatoriska frågor på AstraZeneca i Mölndal.

Som ersättare till andre vice ordförande valdes Kristina Maté, som var apotekssektionens kandidat och som arbetar på Apoteket AB. Därtill valdes ledamöter till styrelsen, se faktaruta nedan.

Tongångarna inför styrelsevalet har bitvis varit upprörda, men under gårdagens möte var stämningen ”mycket god”, enligt Carin Svensson, tillförordnad förbundsdirektör och vice mötesordförande.

– Det var ett trevligt och konstruktivt fullmäktige. Alla kandidater presenterades fullödigt, både valberedningens och apotekssektionens förslag, och det fanns gott om tid till frågor till kandidaterna.

Vilka frågor diskuterades mest?

– Tyngdpunkten i diskussionerna låg på att förbundet måste komma vidare och stå på två ben – ett fackligt ben och ett professionsben. Och att vi behöver jobba på att få ett bra samarbete inom förbundet, säger Carin Svensson.

Det känns oerhört skönt att vi har en ny styrelse. Det har varit väldigt tufft.

Sandra Jonsson, förbundsordförande


Förbundsordförande Sandra Jonsson, som valdes till ordförande under ett turbulent fullmäktige i höstas, tycker att det varit en positiv anda under extra fullmäktige som helhet.

– Det kändes konstruktivt. Min utgångspunkt när jag inledde mötet var att vi måste lyssna på varandra, och det verkade många haka på. Min bild är att alla som pratade uttryckte att de vill komma framåt tillsammans och nå en större samsyn, säger Sandra Jonsson.

Arbetet inom den tillfälliga styrelsen, som suttit vid rodret sedan ordinarie fullmäktige i höstas, har kantats av konflikter som blivit så pass påtagliga att Arbetsmiljöverket kopplats in. Inför extra fullmäktige stod även ett misstroendevotum mot ordföranden Sandra Jonsson på agendan som majoriteten av den tillfälliga styrelsen lagt fram. Men som Svensk Farmaci rapporterat tidigare röstades det bort av fullmäktigedelegaterna förra veckan.

– Det är jag såklart jätteglad över, det ger en chans att blicka framåt, säger Sandra Jonsson, som inte vill kommentera saken i övrigt men säger att det känns bra att en ny styrelse tillträder:

– Det känns oerhört skönt att vi har en ny styrelse. Det har varit väldigt tufft.

Hur ser du på möjligheterna att få ett bra samarbete nu?

– Jag har intrycket att alla i den nya styrelsen förstår att vi måste jobba tillsammans, och den inställningen har inte funnits förut. Jag tror också vi alla i den nya styrelsen tycker att det gamla är historia. Att vi nu kommer att lyssna på varandra och ta gemensamma beslut, säger Sandra Jonsson.

Hon tror även att den nya styrelsen kan representera hela förbundet, med alla dess sektioner, på ett bra sätt.

– Vi får en stor bredd, så jag är jättenöjd att vi får en fulltalig styrelse med god representation, säger Sandra Jonsson.

Valen till styrelseposterna justerades under sittande möte, utan att vänta på ett påskrivet protokoll, för att den nya styrelsen ska kunna börja arbeta så snart som möjligt. Ordförande ska nu kalla till ett konstituerande möte för att formellt bilda en styrelse.

– Förhoppningsvis kan vi få till ett möte redan nästa vecka, så att vi kan börja jobba, säger Sandra Jonsson.

De valdes in i styrelsen för Sveriges Farmaceuter:

1:a vice ordförande: Sofia Kälvemark Sporrong, offentligsektionen

2:a vice ordförande Helene Rosvall, industrisektionen

Personlig ersättare till 2:a vice ordförande: Kristina Maté, apotekssektionen

Ledamöter:

Marianne Andersson, industrisektionen

Karin Gummesson, apotekssektionen

Lena Ring, offentligsektionen

Jennifer Nilsson, studentsektionen

Personliga ersättare:

Erik Andersson, offentligsektionen

Frida König, apotekssektionen

Anders Vang Jensen, industrisektionen

Haidar Al Abed, studentsektionen

Den nya styrelsens mandatperiod löper under 2021-2022.

Mer om Extra fullmäktige 2021

Mest läst