Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Misstroende mot ordföranden på agendan

På agendan inför extra fullmäktige står ett misstroendevotum mot sittande förbundsordföranden Sandra Jonsson. Hon menar själv att missnöjet bottnar i att hon aldrig accepterats som ny ordförande.

Det är den sittande interimsstyrelsen som lagt fram ett misstroendevotum mot ordföranden Sandra Jonsson.

– Vi kände oss tvingade att göra det här eftersom det börjar få så pass stora konsekvenser för förbundet. Vi tappade förtroendet efter alla avhopp och strul och vi hittade inte en väg framåt, vi anser inte att ordföranden har vårt förtroende att leda förbundsstyrelsen framåt, säger Inger Näsman, den avgående styrelsens andra vice ordförande.

Hon vill inte gå in i detalj över vad de anser Sandra Jonsson har gjort för fel.

– Ordförandes agerande har fått stora konsekvenser och förbundet behöver en nystart, säger Inger Näsman.

Men även om misstroendevotum står på agendan för det extra fullmäktigemötet, som äger rum torsdag den 15 april, så är det upp till fullmäktigedelegaterna att besluta om ärendet ska stå kvar på dagordningen och tas upp för omröstning.

Sandra Jonsson var sjuk och deltog inte på styrelsemötet när beslutet om misstroendevotum fattades. Apotekssektionens ordförande Karin Gummesson reserverade sig mot beslutet.

– Jag tycker att det är ett förfärligt agerande, det är kränkande och det är inte motiverat. Sedan i höstas har styrelsen inte givit Sandra Jonsson en chans att agera som ordförande och jag tycker inte att man kan lägga ett misstroendevotum på de grunder de gjort, säger Karin Gummesson.

Sandra Jonsson säger till Svensk Farmaci att hon inte tycker att misstroendeförklaringen är rimlig.

– Jag delar inte interimsstyrelsens uppfattning om att jag inte skulle ha skött mitt uppdrag. Det finns dessutom inget stöd i stadgarna för att lägga fram ett misstroendevotum, säger hon.

Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Förbundets stadgar innehåller skrivningar om att fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen men inget kring möjligheterna att uttala misstroendevotum.  

Sandra Jonsson menar att missnöjet som riktats mot henne bottnar i att hon aldrig accepterats som ny ordföranden.

– Jag tror att interimsstyrelsen ville ha kvar den tidigare ordföranden och att de inte accepterat fullmäktiges val av mig som ordföranden. Förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete har därmed inte funnits. Men nu hoppas jag på ett bra samarbete med den nya styrelsen, så att vi kan komma närmare varandra i de olika sektionerna, säger Jonsson.

Ytterligare en punkt på fullmäktigeagendan är ett förslag att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över förbundets stadgar. Bakgrunden är händelseförloppet vid det ordinarie fullmäktige i september, där apotekssektionen, som på grund av sin storlek har flest delegater, fick en avgörande betydelse och röstade fram sin kandidat till ny ordförande.

Enligt förslaget ska arbetsgruppen få uppdraget att bland annat se över stadgarna i allmänhet och speciellt när det gäller balansen när viktiga beslut ska fattas.

Enligt förslaget ska sektionerna välja två ledamöter var, en ordinarie och en ersättare, till arbetsgruppen.

Andra läser