Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kaosartat vid Sveriges Farmaceuters fullmäktige

Kaosartade scener utspelades idag under Sveriges Farmaceuters fullmäktigemöte där valet av ny ordförande resulterade i att valberedningens förslag röstades ned och många nominerade sedan drog tillbaks sina nomineringar.

Något av en palatsrevolution genomfördes under Sveriges Farmaceuters fullmäktigemöte, som hölls idag, när den sittande ordföranden, Ulf Janzon, inte återvaldes för perioden 2020–2022, enligt valberedningens förslag. Under sittande möte nominerade Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen Sandra Jonsson, ordförande för akademikerföreningen på Apoteket AB och apotekare på apoteket NUS i Umeå, något som förvånade flera delegater, som hade önskat en bättre framförhållning och en nominering i god tid.

– Jag är otroligt förvånad över att apotekssektionen nominerar någon på sittande fullmäktige. Jag hade velat ha tid på mig att sätta mig in i vem den nominerade är. Jag är chockad, säger till exempel Claes Jagensjö.

Karin Gummesson menade att det inte har varit ett normalt år på grund av coronapandemin och att man helt enkelt inte har hunnit med att nominera sin kandidat tidigare, en förklaring som flera delegater inte tyckte var acceptabel.

En ganska hätsk diskussion utbröt där flera delegater ifrågasatte om Sandra Jonsson skulle kunna jobba för alla sektioner i och med att hon kommer ifrån apotekssektorn.

Sandra Jonsson, Sveriges Farmaceuters nyvalda ordförande. Foto: Johan Gunséus.

Sandra Jonsson, Sveriges Farmaceuters nyvalda ordförande. Foto: Johan Gunséus.

– Jag har bra koll på den sektion jag tillhör så jag all möjlighet att förstå och sätta mig in i de andra sektionerna. Jag kämpar för alla sektioner, säger Sandra Jonsson som svar på kritiken.

Hon fick också starkt stöd av flera delegater som menade att hon är ett utmärkt val till ordförande. Vid den slutna omröstningen vann hon sedan med siffrorna 16 mot 10.

Efter en kortare paus för att lugna ner stämningen meddelade sedan många av de nominerade till övriga poster i styrelsen att de drog tillbaks sina nomineringar, något som resulterade i att övriga val till styrelsen bordlades till ett extra fullmäktige som kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

Vid försök att välja en central valberedning meddelande ordföranden, Carin Svensson, samt de närvarande ledamöterna att även de drar tillbaks sina nomineringar, vilket gjorde att även det valet bordlades.

– Konsekvensen av detta blir då att den senast valda valberedningen sitter kvar, säger Thony Björk, fullmäktiges ordförande.

När val av ordförande till Farmaceutiska sällskapet, samt ordförande för stiftelsen Nils och Karin Brunius fond skulle genomföras, meddelande den nominerade Claes Jagensjö att han inte heller längre står till förfogande, vilket resulterade i att även den frågan bordlades.

Fullmäktige avslutades med att flera delegater uttalade sitt missnöje med hanteringen av ordförandefrågan och menade att förbundet nu riskerar att bli ett rent apoteksförbund.

– Jag vill beklaga den här utvecklingen. Jag tycker att det är en otroligt dålig hantering av framtiden. Jag anser att konsekvensanalysen av ert agerande i apotekssektionen är bristande, säger Anna Montgomery, chefsfarmaceut hos Sveriges Farmaceuter.

– Jag tycker att det är tråkigt. Det har aldrig varit meningen att bryta upp ett förbund. Vi ser det här istället som det bästa för förbundet. Vi har tidigare varit i minoritet trots att vi representerar flest medlemmar, säger Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen som svar.

Fullmäktigeordförande Thony Björk säger efter mötet att utvecklingen är mycket ovanlig.

– Jag har aldrig varit med om ett fullmäktige som har kommit med den här typen av motförslag av ordförande. Det brukar det vara enighet kring. Det finns i förbundets historia ett exempel på något liknande långt bak i historien, men i modern tid har det aldrig förekommit, säger han.

Det är dock inget formellt fel som har begåtts poängterar han.

– Stadgarna tillåter att man nominerar kandidater vid sittande fullmäktige. Sedan kan man ju ha åsikter om det är smart eller genomtänkt eller så, men stadgeenligt är det, säger han.

Ulf Janzon, avgående ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Ulf Janzon, avgående ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Nu kommer ett extra fullmäktige att hållas innan årsskiftet, men den nyvalda ordföranden Sandra Jonsson tillträder så snart protokollet från dagens möte är justerat. Något som kommer att ske inom en snar framtid.

Den avgående ordföranden, Ulf Janzon, kommenterade kort händelseförloppet så här:

– Det var tråkigt att det inte var ett förslag som kom in i förväg. Sedan är det så att apotekssektionen har 17 av 30 röster i fullmäktige så om apotekssektionen bestämmer sig för en kandidat så kommer den alltid att vinna. De har valt en kandidat nu och Sandra Jonsson är en väldigt duktig person, så det är bara att gratulera. Däremot så har den här hanteringen inte hjälpt till att minska gränserna mellan de olika sektionerna, säger Ulf Janzon.

Mest läst