Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Om Svensk Farmaci

Svensk Farmaci ges ut av fack- och professionsförbundet Sveriges Farmaceuter. Tidningens uppdrag är att bevaka frågor som rör farmaceuternas arbetsliv: fackliga frågor, professionens yrkesutövning, arbetsmarknad och branschens utveckling. Tidningen ska även inspirera och stärka läsarna i sin yrkesroll, samt att synliggöra farmaceuternas roll i samhället.

Det tryckta magasinet går ut till alla medlemmar i Sveriges Farmaceuter utkommer fyra gånger per år, varav ett dubbelnummer. Magasinet ska ge fördjupning och olika perspektiv på för farmaceuter viktiga frågor i dag och för framtiden.

På svenskfarmaci.se hittar du varje dag nyheter som berör farmaceuternas arbetsliv och yrkesroll.

Svensk Farmacis primära målgrupp är apotekare, receptarier och farmacistudenter.

Tidningen är redaktionellt självständig och chefredaktören är ansvarig utgivare.

Följ oss på Facebook, Linkedin Twitter och Instagram.

Har du ett nyhetstips inom området? Kontakta oss:

Erik Pettersson, chefredaktör
E-post: erik.pettersson@sverigesfarmaceuter.se

Carin Crona Fock, digital redaktör
E-post: carin.crona.fock@a4.se