Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kronans Apotek säger upp apoteksägare – tre apotek stängs

Kronans Apotek säger upp medlemsavtalet med en apoteksägare vilket innebär att han inte längre har tillstånd att driva apotek.
- Min huvudprioritering är mina anställda, för det är deras liv och deras framtid det handlar om, säger apoteksägare Reza Khiabani.

En konflikt har uppstått mellan Kronans Apotek och franchisetagaren Reza Khiabani. En konflikt som har lett till att Reza Khiabani har stängt sina tre apotek i centrala Stockholm.

De tre apoteken som ligger vid Birger Jarlsgatan, Östra station och Östermalmstorg är de enda tre som fortfarande har Apoteksgruppen-skyltar och inte har omprofilerats till Kronans Apotek efter det att Apoteksgruppen och Kronans Apotek gick ihop till ett bolag, under det gemensamma varumärket Kronans Apotek, i oktober 2022.

På de två förstnämnda apoteken möts kunderna av en låst dörr och en lapp som säger att de har tvingats stänga apoteksverksamheten på grund av att Kronans IT-system äventyrar patientsäkerheten.

Både Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten har tagit emot anmälningar om Kronans Apoteks IT-system, står det att läsa.

Svensk Farmaci har begärt att att få ta del av de anmälningarna mot Kronans Apotek från franchisetagaren.

Läkemedelsverket kan inte svara på begäran på grund av att “redan uppgiften om en sådan handling som begärs att få ta del av finns eller inte är en uppgift som omfattas av sekretess”.

E-hälsomyndigheten har tagit emot en anmälan som kom in sent på kvällen den 31 maj och som diariefördes hos myndigheten måndag den 3 juni.

Linda Wakeham, kommunikationschef på Kronans apotek berättar att sedan sammanslagningen av Apoteksgruppen och Kronans Apotek har företaget implementerat ett nytt affärssystem, men inte på de tre apotek som drivs av Reza Khiabani och därmed har han inte heller arbetat i det.

Kronans Apotek har själva skickat in en anmälan till Läkemedelsverket som rör det nya affärssystemet, ett ärende som handlar en bugg i systemet som är kopplad till sparandet av viss information. Men inget som bedöms påverka patientsäkerheten.

— Vi har haft diskussioner med just den här apoteksägaren som inte har velat följa det avtal som vi har och som bland annat säger att han behöver övergå till det nya affärssystemet, säger Linda Wakeham.

— Han har valt att inte göra det och då har vi haft ganska långt gångna diskussioner där vi har försökt hitta en lösning tillsammans. Men vi har inte kunnat nå en överenskommelse och då har vi sagt upp medlemsavtalet med honom.

Kan du vidareutveckla vad som ligger bakom det beslutet?

— I stort handlar det om att han inte följer det avtal vi har med honom. Enligt honom är inte det nya affärssystemet som är godkänt av E-hälsomyndigheten och som vi har rullat ut på nästan 200 apotek patientsäkert. Men vi förstår inte vad han baserar den bedömningen på för han har inte implementerat och använt det själv eller jobbat i systemet.

— När det gäller implementeringen av ett nytt affärssystem så är det en ganska stor förändring och det kan finnas initiala utmaningar och buggar som är svårt att undvika. Men vi är ett apotek och vi har tydliga processer för hur vi hanterar avvikelser.

Vad är planen nu framöver?

— Det är en bra fråga. Uppsägningen är verkställd. Han måste ha ett godkänt system för att expediera läkemedel för att bedriva verksamhet och nu har han inte det. Vi kommer plocka ned skyltar och ta tillbaka det som till hör oss och sedan är det upp till honom. Det är så klart väldigt tråkigt och olyckligt för alla inblandade att vi har hamnat här.

Kunderna till apoteken på Birger Jarlsgatan och vid Östra station i Stockholm möts av lappar som säger att Kronans IT-system inte är patientsäkert.

Reza Khiabani anser att Kronans Apotek aktivt undergräver sina franchisetagare genom ”fientliga affärsmetoder” såsom att medvetet konkurrera med franchisetagarna med sin egen e-handel.

Han anser att receptexpedieringen genom det nya Kronans Apoteks IT-system riskerar patientsäkerheten, att tillgången på läkemedel förhindras och samhällsuppdraget med bland annat 24-timmarsregeln frångås rutinmässigt.

Läkemedelpriserna där en del av skattepengarna går till stämmer inte heller, anser han.

Förra sommaren stängde han apoteket vid Östermalmstorg, och nu de två på Birger Jarlsgatan respektive Östra station för att Kronans Apotek stängde ned den befintliga affärssystemet för honom.

— Det finns ingen annan väg. De har kastat oss under tåget. Om de inte börjar ta entreprenörskapet på allvar så kan vi inte bedriva någon verksamhet, säger Reza Khiabani.

Han menar att Kronans Apotek i sin tur har begått avtalsbrott och gjort det omöjligt för honom att bedriva apoteksverksamhet.

— Jag har kommit upp med en handfull av alternativa förslag för att hitta lösningar på vägen vilka de bara förkastade och inte accepterade. De har aldrig kommit med något konkret förslag på lösning, säger Reza Khiabani.

— Våra farmaceuter ska inte känna att de är under press, att de inte kan utföra sin tjänst på ett korrekt sätt. Ett affärssystem ska ta bort stressen, det ska vara enkelt. Det här systemet skapar stress och ger inte rätt förutsättningar och då finns risken att våra farmaceuter kan göra fel. Vi har sett att eNPS:en sjunker kraftigt bland Kronans anställda vilket är en indikation på hög arbetsbelastning, autonomi och hälsa.

Enligt Reza Khiabani har han föreslagit Kronans Apotek att lösa konflikten kring apoteket vid Östermalmstorg och att de ska vi implementera det nya affärssystemet mot att Kronan gör en monetering det vill säga att han ersätts för det ekonomiska tapp han drabbats av sedan förra året.

Det skulle möjliggöra att de kan investera i extra farmaceuter för att kunna minimera riskerna inom regulatorisk relaterade incidenter/felexpedition genom extra kontroller av det nya systemet.

De fem anställda en apotekare, tre receptarier och en undersköterska arbetar fortfarande på hans apotek.

Vad sker nu?

— Jag vet inte. Vi har bränt alla broar. Men det kommer att bli en juridisk process mellan oss och Kronans Apotek.

Hur skulle du vilja att det slutade?

— Jag har två huvudprioriteringar. Nummer ett är mina anställda, för det är deras liv och deras framtid det handlar om. Det finns också ekonomiska aspekter men mitt högsta ansvar är inte mina siffror, det är mina anställda. Det andra är att jag har ett samhällsansvar. Kan jag inte ge mina anställda rätt förutsättningar kan varken jag eller de uppfylla vårt samhällsansvar.

Läs mer >> Kronans Apotek får ny vd

Kronans Apotek: vi är nu den största apoteks­kedjan

Mest läst