Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbetsmiljöverket gör inspektion på förbundet

Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion efter en anmälan om kränkande särbehandling inom Sveriges Farmaceuters styrelse.

Det är Sveriges Farmaceuters skyddsombud som gjort en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket angågående kränkande särbehandling.

”Vissa av deltagarna i den interimistiska styrelsen har vid flertalet tillfällen kontaktat skyddsombudet med synpunkter på samtalsklimatet som vissa av deltagarna i styrelsen uppfattar som kränkande särbehandling”, står det i anmälan som skickades in i december, där skyddsombudet riktar sig till arbetsgivaren, och som Svensk Farmaci tagit del av.

Bakgrunden är den konflikt inom förbundsstyrelsen som blossade upp i september, då Sandra Jonsson valdes efter att apotekssektionen vid sittande möte nominerat henne till ordförande i stället för valberedningens förslag, den tidigare ordföranden Ulf Janzon.

Sedan dess har förbundet letts av den “gamla” styrelsen med nyvalda Sandra Jonsson som ordförande.

I anmälan till Arbetsmiljöverket står även att ”förbundsordföranden flaggat för en brist på balans mellan arbetstid och resurser då styrelsen beslutat att halvera dennes tid för uppdraget, jämfört med den tidigare ordföranden”.

– Man halverade tiden samtidigt som fanns väldigt höga krav på vad hon skulle göra, säger skyddsombudet Daniel Skoglund.

Han lyfter samtidigt fram att problemen kring arbetsmiljön kom från flera individer i förbundsstyrelsen:

– Det är fler än ordföranden som kontaktat mig angående den psykosociala arbetsmiljön där jag bedömde att det fanns en reell risk att någon kommer att ta skada, och även risk för kränkande särbehandling.

I anmälan står även att det ”förefaller finnas en strukturell problematik inom förbundet som riskerar anställdas och förtroendevaldas hälsa”.

Skyddsombudet föreslog i sin anmälan även en rad systematiska arbetsmiljöåtgärder för arbetsgivaren. Bland annat att omedelbart avbryta alla möten med interimsstyrelsen fram tills att den psykosociala arbetsmiljön säkerställts, samt att koppla in företagshälsovården.

Men arbetsgivaren i form av dåvarande förbundsdirektör uppgav, enligt skyddsombudet, att man inte hade mandat att göra något eftersom det handlade om förtroendevalda och inte anställda.

– Den tolkning som vi gjort med hjälp av jurister är att förbundet har ett ansvar för ordförande Sandra Jonssons arbetsmiljö, men vi får se om Arbetsmiljöverket är av samma åsikt. Men jag gjorde anmälan för hela styrelsens räkning eftersom jag anser att vi som förbund har ett moraliskt ansvar att se till att alla våra förtroendevalda inte far illa av sitt uppdrag, säger Daniel Skoglund.

Därefter tog skyddsombudet nästa steg i processen som är att skicka anmälan till Arbetsmiljöverket, som nu har kallat till en inspektion. Den ska äga rum den 22 april och de kallade är skyddsombudet Daniel Skoglund och tillförordnade förbundsdirektören Carin Svensson.

– Jag hoppas få stöd av Arbetsmiljöverket så att vi som förbund kan ta ansvar för arbetsmiljön i framtiden, säger Daniel Skoglund.  

Andra läser