Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Extra fullmäktige framskjutet – brist på kandidater

Sverige Farmaceuter har svårt att hitta personer som vill sitta i förbundsstyrelsen. Därför har det extra fullmäktige som skulle ha hållits på onsdag, där många nya ledamöter skulle väljas in, skjutits på framtiden.

Sveriges Farmaceuters extra fullmäktige som skulle hållas på onsdag den 13 januari kommer inte att bli av. Mötet har blivit framskjutet.

– Det huvudsakliga skälet är att det inte finns kandidater till alla poster i förbundsstyrelsen, säger Sandra Jonsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Det handlar om posterna vice ordförande, andra vice ordförande och ersättare för andra vice ordförande, men även vissa poster inom sektionerna.

För att få tid att hitta kandidater så att det går att välja in en komplett styrelse på fullmäktigemötet tvingas man därför nu skjuta på mötet.

– Syftet är att vi ska få till en fungerande styrelse som kan jobba framåt, säger Sandra Jonsson.

När det extra fullmäktigemötet kommer att hållas är dock inte klart ännu.

– Förbundsstyrelsen har ett möte inplanerat den 13 januari och då hoppas jag att vi ska kunna komma fram till ett datum, säger Sandra Jonsson.

Som alla fullmäktigemöten måste ett nytt extra fullmäktige, enligt stadgarna, utlysas minst två månader i förväg vilket gör att det tidigast kan hållas i mitten av mars.

Det är fritt fram för alla medlemmar att nominera kandidater till samtliga poster och Sandra Jonsson uppmanar till förslag som ska skickas till valberedningen (se mejl nedan).

Tills det extra fullmäktigemötet kan hållas sitter den befintliga styrelsen kvar och sköter det löpande styrelsearbetet i förbundet, enligt Sandra Jonsson.

– Vi gör ju det som vi är utsedda att göra och vi har varit i princip fulltaliga vid varje möte hittills. Sedan är det klart att det svårt att dra upp långsiktiga visioner i dagsläget, säger hon.

Hon betonar också att förbundets vanliga medlemsarbete inte påverkas av det uppskjutna extra fullmäktigemötet.

– Kansliet jobbar på som vanligt och lokalföreningarna ute i landet påverkas inte. Medlemmarna kommer inte att märka någon skillnad på grund av detta, säger hon.

 

Förbundsstyrelsens sammansättning:

Ordförande

Vice ordförande

Andra vice ordförande

Ersättare för andra vice ordförande

Ledamot offentligsektionen

Ledamot Industrisektionen

Ledamot apotekssektionen

Ledamot studentsektionen

Suppleant offentligsektionen

Suppleant Industrisektionen

Suppleant apotekssektionen

Suppleant studentsektionen

 

Skicka in dina nomineringar till valberedningen:

valberedningen@sverigesfarmaceuter.se

 

Mest läst