Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Avstå från att införa inhalations­vägledning på apotek”

Trots hårt belastad sjukvård ger Tandsvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förslag om inhalationsvägledning minimalt med avlastning. De skriver fyra debattörer i en replik i Dagens Medicin.

Debatten om inhalations­vägledning på apotek fortsätter. I en replik i Dagens Medicin skriver fyra debattörer från flera organisationer att sjukvården är hårt belastad, men att TLV:s förslag om inhalationsvägledning ger minimal avlastning.

“I stället byggs ytterligare ett stuprör som omöjliggör den samverkan runt patienten som är grunden för en trygg vård. Därför bör regeringen avstå från att införa inhalationsvägledning på apotek,” skriver debattörerna.

De som skrivit under debattartikeln är Anderas Stomby, docent och läkare, Oili Dahl, specialistsjuksköterska och ordförande för Svensk sjuksköterskeförening, Lars Rocksén, läkare och vice ordförande i Sveriges läkarförbund, och Therese Sterner, specialistsjuksköterska och ordförande för Astma-, allergi- och kol-sjuksköterskeföreningen.

Debattörerna skriver också att de inte vänder sig emot att samverka med farmaceuter på apotek, särskilt när det gäller de patienter som inte fått tillräcklig vägledning från förskrivare.

De vänder sig mot att TLV “aktivt valt att inte ens värdera ett sannolikt bättre alternativ som föreslagits från oss – nämligen samverkan med vården. I stället utvärderar TLV enbart ett förslag från apoteksaktörerna som inte innefattar kommunikation med ansvarig vårdgivare,” skriver debattörerna och fortsätter:

“Sveriges apoteksförening och Sveriges Farmaceuter ser inte behovet av kommunikation i detta fall. Vi anser tvärtom att det finns många uppgifter som kan vara mycket relevanta att kommunicera från bägge parter, så som att förskrivaren kan efterfråga förstärkt rådgivning, farmaceuten kan återkoppla på vilket sätt användandet brister, samt påtala behov av tätare uppföljning hos den fasta vårdkontakten.”

Läs mer >> TLV: “Rimligt att nyttja apotekens kompetens bättre”

”Regeringen bör säga ja till inhalations­vägledning på apotek”

”Säg nej till inhalations­vägledning på apotek”

TLV vill se inhalations­vägledning på alla apotek

Debatt: “Kejsaren har nya kläder: farmaceutiska tjänster”

Olika förutsättningar för apoteken att utföra läkemedels­samtal

Kritik mot framtagandet av farmaceutiska tjänster

Mest läst