Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Regeringen bör säga ja till inhalations­vägledning på apotek”

"Farmaceuterna rättar till eventuell felaktig hantering av inhalationshjälpmedlen för att patienterna ska få optimal behandling och bättre hälsa", säger Sveriges Farmaceuters Björn Södergård.

I en artikel i Dagens Medicin skriver flera debattörer att regeringen bör säga nej till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förslag om att införa den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning på apoteken.

I en replik i Dagens Medicin skriver Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening och Björn Södergård, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter att inhalationsvägledning är ett komplement till den vård som redan erbjuds. Till låg kostnad når den en mycket stor andel av patienterna, vilket talar för att regeringen bör säga ja till tjänsten.

Fredrik Boström och Björn Södergård instämmer i att det finns ett behov av förbättrad kommunikation mellan apotek och förskrivare – men kanske inte i just det här fallet.

— Det farmaceuterna gör är ju att rätta till patientens eventuella felaktiga hantering av inhalationshjälpmedlen för att patienterna ska få optimal behandling och bättre hälsa, säger Björn Södergård till Svensk Farmaci och fortsätter.

— Läkarna och sjuksköterskorna som har behandlat patienterna tidigare i vårdkedjan har även de ansvar för att patienterna använder sina läkemedel på rätt sätt. Trots detta hanterar många patienter hjälpmedlen felaktigt enligt förstudien. Jag kan inte förstå vad som läkarna och sjuksköterskorna vill att vi ska kommunicera till dem eller vad de ska göra med denna information.

Läs mer >> ”Säg nej till inhalations­vägledning på apotek”

TLV vill se inhalations­vägledning på alla apotek

Debatt: “Kejsaren har nya kläder: farmaceutiska tjänster”

Olika förutsättningar för apoteken att utföra läkemedels­samtal

Kritik mot framtagandet av farmaceutiska tjänster

Mest läst