Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV vill se inhalations­vägledning på alla apotek

TLV föreslår ett statligt bidrag på 105 kronor per genomförd inhalationsvägledning och att regelverket utvecklas.
- En milstolpe i utvecklingen av farmaceutiska tjänster på apoteken, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Tandvårds- och Läkemedelsverket, TLV, har lämnat en rapport där de föreslår att regeringen går vidare med att införa den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning på apoteken.

— Försöksverksamheten visade att apoteken kan utföra inhalationsvägledning med hög och jämn kvalitet. Tjänsten möter det behov inom astma-KOL-vården som finns när det gäller att utbilda patienter i hur inhalatorerna används korrekt, säger Anna Montgomery, projektledare på TLV i ett pressmeddelande.

Ungefär hälften av de apotekskunder som fick tjänsten under försöksverksamheten gjorde något fel i samband med användningen av inhalatorn. Farmaceuterna korrigerade felen, vilket gav patienterna bättre förutsättningar att få ut mesta möjliga effekt av läkemedlen.

TLV föreslår ett statligt bidrag per genomförd Inhalationsvägledning på 105 kronor till apoteken. Sammantaget beräknas bidraget per år vid full implementering av tjänsten bli knappt 18 miljoner kronor. Utöver det uppstår kostnader på cirka 4,8 miljoner kronor hos TLV och E-hälsomyndigheten till följd av de förslag som TLV lämnar.

— TLV föreslår att E-hälsomyndigheten ska ges ett regeringsuppdrag om att ta fram ett förslag på teknisk lösning där apoteken kan registrera utförda tjänster och ett tillhörande regelverk. För att inte förlora de satsningar och det engagemang som byggts upp inom apoteksbranschen till följd av TLV:s uppdrag, föreslår vi att en förenklad handläggningsprocess införs under en övergångsperiod. Inhalationsvägledning skulle därmed kunna implementeras relativt omgående i avvaktan på E-hälsomyndighetens förslag på en mer permanent lösning, säger Anna Montgomery.

Sveriges Apoteksförening, som lett branschens arbete med farmaceutiska tjänster, välkomnar förslaget.

— Det är en milstolpe i utvecklingen av farmaceutiska tjänster på apoteken att vi nu har ett konkret förslag som politikerna kan arbeta vidare med. Farmaceuterna på apoteken i Sverige är en underutnyttjad resurs och den här typen av tjänster finns sedan lång tid tillbaka i flera andra länder, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Inhalationsvägledning var en del i försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster som TLV har genomfört tillsammans med apoteksbranschen i ett så kallat policylabb. Under försöket fick 8 000 apoteksunder ta del av tjänsten.

Apoteken har också genomfört försök med tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal som just nu utvärderas av forskare från Uppsala Universitet. Det regelverk som TLV föreslår kan även användas för att införa den tjänsten om den visar sig effektiv för patienterna.

— Det har varit en fantastisk arbetsinsats ute på alla de apotek som ingått i försöksverksamheten – både för inhalationsvägledning och Apotekens Läkemedelssamtal. Förutom att genomföra själva tjänsten har farmaceuterna rekryterat patienter till forskningsstudierna och även själva svarat på enkätfrågor och på andra sätt bidragit till att vi har kommit så här långt. Nu är vi redo för nästa steg och har en plan klar för ett bra införande, säger Fredrik Boström.

Läs mer >> Uppdraget om farmaceutiska tjänster förlängs

Stort intresse för Apotekens läkemedels­samtal på apotek

Debatt: “Kejsaren har nya kläder: farmaceutiska tjänster”

Olika förutsättningar för apoteken att utföra läkemedels­samtal

TLV: Farmaceutiska tjänster kommer att kosta 20–30 miljoner

Mest läst