Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stort intresse för Apotekens läkemedels­samtal på apotek

Många apotekskunder ville ta del av den farmaceutiska tjänsten Apotekens läkemedelssamtal under försöksperioden, enligt en ny rapport från Sveriges Apoteksförening.

Det var från november 2022 till juni 2023 som flera apotek genomförde ett försök med att erbjuda kunder Apotekens läkemedelssamtal. Totalt deltog 141 apotek och 2 278 patienter tillfrågades om att få ta del av tjänsten och samtidigt delta i en forskningsstudie. Över hälften, 1200 stycken, tackade ja, enligt en rapport från Sveriges Apoteksförening.

– Att fler än hälften tackade ja till att delta visar på ett stort intresse hos apotekens kunder för den här tjänsten. Det är i samma storleksordning som vi sett i andra länder där en liknande tjänst redan finns, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och den som författat rapporten, i ett pressmeddelande.

Men rapporten visar också på en stor variation mellan apoteken i antal patienter som tillfrågades. En del nådde endast få deltagare medan andra tillfrågade över 50 stycken, vilket i rapporten förklaras med att patienter med nya läkemedel oftare besöker ett apotek nära en vårdcentral eller sjukhus. Rapporten visar också att farmaceuterna var mycket nöjda med försöket och tjänsten.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– Under nästa år kommer Uppsala universitet med ett flertal forskningsrapporter som följer upp försöket ytterligare. Jag hoppas att denna tjänst så småningom om kommer att införas på apotek runt om i landet och då till en bredare patientgrupp så som bland annat Norge, Storbritannien och Danmark redan har infört, säger Fredrik Boström, i pressmeddelandet.

Försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster är ett regeringsuppdrag som Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) genomför tillsammans med apoteksbranschen i ett policylabb. Det första försöket var Inhalationsvägledning, som genomfördes under våren 2022, och det andra var Apotekens läkemedelssamtal.

Nästa steg innebär utvärdering från Uppsala universitet och förslag från TLV om hur regelverket och ersättningen till apoteken ska se ut. Nästa rapport från TLV om regeringsuppdraget kommer i början av 2024.

Läs mer >> Debatt: “Kejsaren har nya kläder: farmaceutiska tjänster”

Läs mer >> Nu börjar Apotekens läkemedelssamtal

Läs mer >> Olika förutsättningar för apoteken att utföra läkemedels­samtal

Läs mer >> TLV: Farmaceutiska tjänster kommer att kosta 20–30 miljoner

Läs mer >> Varannan patient behövde hjälp med sin inhalationsmedicin

Läs mer >> Patienter gör färre fel efter inhalations­­vägledning

Mest läst