Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV: Farmaceutiska tjänster kommer att kosta 20–30 miljoner

De farmaceutiska tjänsterna inhalationsvägledning och läkemedelssamtal kommer att kosta mellan 20 och 30 miljoner kronor per år. Det anger TLV i sin andra delrapport om tjänsterna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster är i full gång. Hittills har försöket med inhalationsvägledning genomförts och utvärderats medan försöket med läkemedelssamtal fortfarande pågår. Än så länge är myndigheten nöjd med resultatet som visats från tjänsten inhalationsvägledning, där närmare hälften av patienterna behövde hjälp att korrigera något i sin hantering av sitt inhalationsläkemedel.

— Vi anser att apoteksbranschen i försöksverksamheten har visat att den kan utföra tjänsten med hög och jämn kvalitet. Patienterna efterfrågar tjänsten och farmaceuterna ger dem stöd i att få mesta möjliga effekt av de inhalationsläkemedel som förskrivits, säger Anna Montgomery, projektledare på TLV i ett pressmeddelande.

Anna Montgomery, projektledare för TLV:s regeringsuppdrag om farmaceutiska tjänster på apotek.

Anna Montgomery, projektledare för TLV:s regeringsuppdrag om farmaceutiska tjänster på apotek.

Det tredje steget kring mer innovativa tjänster återstår att besluta om och genomföra.

Nu kommer TLV med sin andra delrapport där man även presenterar en tänkbar finansieringslösning för de farmaceutiska tjänsterna. Myndigheten föreslår att ersättning ska utgå till apoteken per genomförd åtgärd, på ett liknande sätt som tjänsterna finansieras i Norge och Danmark. TLV föreslår att ett statligt ramanslag ska styra omfattningen och genom att jämföra med Norge, där tjänster snarlika inhalationsvägledning och läkemedelssamtal redan utförs i full skala, kommer myndigheten fram till att dessa två tjänster skulle innebära en kostnad på mellan 20 och 30 miljoner kronor per år.

Modellen med ett ramanslag innebär också att om pengarna tar slut så upphör betalningen av tjänsterna. Men myndigheten poängterar att det är viktigt att anslaget sätts på en sådan nivå att det, i praktiken, inte överskrids.

TLV skissar på ett system där apoteken registrerar varje utförd tjänst i ett register hos E-hälsomyndigheten som sedan rapporterar till TLV som betalar ut pengarna. Registreringen ska innehålla personnummer på den patient som fått tjänsten och det ska också finnas en begränsning kring hur ofta samma patient kan få en tjänst, dels för att förhindra att en person konsumerar onödigt många tjänster och dels för att förhindra fusk där samma person anges flera gånger. Här pekar myndigheten på vikten av att den redan igångsatta processen att se över regelverket kring vilken information som får delas mellan myndigheter slutförs.

— Myndigheterna behöver också kunna upptäcka och förhindra medvetet fusk eller överutnyttjande av ersättningen för farmaceutiska tjänster och det bör därför finnas rättsliga möjligheter för TLV och E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheterna Läkemedelsverket och IVO, säger Anna Montgomery i pressmeddelandet.

Läs rapporten (pdf, 1,5 MB) >> Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst, Delrapport 2

Mer om Farmaceutiska tjänster

Mest läst