Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Patienter gör färre fel efter inhalations­­vägledning

Ny rapport visar på en tydlig minskning av antalet fel som patienter gör efter att de har fått en inhalationstjänst på ett öppenvårdsapotek.

Svensk Farmaci har tidigare berättat om den inhalationsvägledning som genomfördes på 150 apotek under våren 2022.

En vägledning där patienter med astma och KOL visar hur de använder sin inhalator för en farmaceut som sedan hjälper till att korrigera hur den används om det behövs. Totalt genomfördes 7 905 insatser, och vid nära hälften av dem, 49 procent, krävdes det att farmaceuten hjälpte patienten att korrigera något i sin hantering.

Nu visar en forskningssammanställning en snarlik slutsats det vill säga att en sådan vägledning kan ha stor effekt på antalet fel en patient gör.

Det är forskare på Uppsala Universitet som har genomfört en systematisk litteraturgenomgång och sammanställt resultaten i en rapport. Resultaten från 22 originalarbeten från flera olika länder ingick i analysen. I resultaten ses en tydlig minskning av antalet fel som patienterna gör efter att ha fått en inhalationstjänst på ett öppenvårdsapotek. Det går också att se flera andra positiva effekter i flera av studierna.

— Även om de studier som vi har identifierat har haft lite olika upplägg och olika sätt att utvärdera resultaten så kan vi ändå konstatera att en inhalationstjänst på öppenvårdsapotek leder till förbättrad inhalationsteknik, säger professor Sofia Kälvemark Sporrong i ett pressmeddelande.

Inhalationsvägledning ingick som en del av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV:s, försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster som bedrivs i samarbete med apoteksbranschen. Att nästan varannan kund gjorde minst ett fel som farmaceuten behövde korrigera visar på att det finns ett behov av en sådan tjänst och rapporten visar nu att en sådan tjänst också kan ge bra effekt.

— Att vi valde att genomföra ett försök med inhalationsvägledning var delvis för att vi sett bra resultat från andra länder. Det som Uppsala Universitet nu har gjort är att sammanställa den kunskap som finns och det bekräftar att det var ett bra val, säger Fredrik Boström som ansvarat för projektet på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Sveriges Apoteksförening och blir en del i utvärderingen av försöksverksamheten som TLV ansvarar för.

Läs mer >> Varannan patient behövde hjälp med sin inhalationsmedicin

Mer om Farmaceutiska tjänster

Mest läst