Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nu börjar Apotekens läkemedelssamtal

Försöket med den farmaceutiska tjänsten Apotekens läkemedelssamtal startar idag. Samtalen kommer under försöket att erbjudas patienter som börjar med statiner.

Nu är det dags för andra steget i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster. Denna gång är det tjänsten Apotekens läkemedelssamtal som ska testas.

När en patient ska börja en ny läkemedelsbehandling kan det finnas många frågor. Patienterna vill veta om effekter, biverkningar, praktiska saker om hur och när läkemedlet tas bäst och så vidare.

Apotekens Läkemedelssamtal består av två samtal som utförs av farmaceuter som fått en fördjupad utbildning. Det första samtalet genomförs när läkemedel hämtas första gången och det andra några veckor senare. Under samtalet ställer farmaceuten frågor om hur patienten ser på läkemedelsbehandlingen och hjälper denne att hitta svaren på det som den behöver. Under försöksperioden erbjuds tjänsten till patienter som fått statiner mot höga blodfetter.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

— Vi vet sedan tidigare att just statiner är något som många slutar med i förtid. Det primära effektmåttet är därför patienternas följsamhet till behandlingen där vi vill se hur stor skillnad vi kan göra på apoteken, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Tjänsten kommer att erbjudas på cirka 150 apotek runt om i landet. Dessutom kommer 40 apotek att rekrytera patienter till en kontrollgrupp.

— Kontrollgruppen kommer inte att genomföra tjänsten, utan bara svara på samma enkätfrågor om följsamhet och liknande som testpatienterna, säger han.

Försöket ska pågå fram till nästa sommar och målsättningen är att 1 500 patienter ska genomföra de båda samtalen som ingår i tjänsten. Försöket ska utvärderas av forskare från Uppsala Universitet, dels via enkätfrågor och dels via en registerstudie.

Mest läst