Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olika förutsättningar för apoteken att utföra läkemedels­samtal

De nationella försöken med ”Apotekens Läkemedelssamtal” är igång på 150 apotek. Svensk Farmaci har tagit tempen på två av apoteken som visar sig ha helt olika förutsättningar och erfarenheter.

Apotekschef Lena Jevring och apotekare Rima Mir Fakhraei på Kronans Apotek vid Odenplan i Stockholm är positiva till tjänsten Läkemedelssamtal trots att det har gått trögt att rekrytera intresserade kunder.

Apotekschef Lena Jevring och apotekare Rima Mir Fakhraei på Kronans Apotek vid Odenplan i Stockholm är positiva till tjänsten Läkemedelssamtal trots att det har gått trögt att rekrytera intresserade kunder.

Kronans Apotek vid Odenplan i Stockholm är ett av apoteken som just nu testar att erbjuda standardiserade läkemedelssamtal till kunder som är nyinsatta på statiner. Ett annat är apotek Laxen i Boden. Sex veckor in i försöket har stockholmsapoteket inte fått någon kund att nappa på det 10 minuter långa samtalet. En, av flera förklaringar, kan vara att apoteket ligger precis intill en av Stockholms störta trafikknutpunkter.

— Vi har ofta ”snabba kunder”. Många är på väg till tunnelbanan eller pendeltåget. Jag tror även att många kan känna sig stressade av att det står andra i kö och man vill inte ta upp deras tid, säger apotekschef Lena Jevring.

Många är på språng. Tyvärr har alla kunder jag haft tackat nej.

Rima Mir Fakhraei, apotekare.

Apotekarkollega Rima Mir Fakhraei nickar igenkännande.

— Ja, många är på språng. Tyvärr har alla kunder jag haft också tackat nej. En man sa att han redan visste allt han behövde om statiner, säger hon.

Läkemedelssamtalen vänder sig till kunder som ska starta en behandling med statiner.

Trots det är de mycket positiva till tjänsten och idén om att allmänna medel ska ersätta apoteken när de avlastar sjukvården med farmaceutiska tjänster som denna.

— Det är också väldigt bra att man valde just statiner eftersom vi vet att många slutar med dem i förtid. Jag hoppas verkligen att försöket kommer att lyckas så att detta införs på alla apotek, säger Rima Mir Fakhraei.

Inför försöket har Sveriges Apoteksförening utbildat och certifierat drygt 500 farmaceuter i coachande läkemedelssamtal om statiner. På Kronans Apotek är det bara Lena Jevring och Rima Mir Fakhraei som har gått utbildningen. Tanken var att de skulle vara fler men några som gick utbildningen har slutat.

— Vi har haft stor personalomsättning och just nu har vi många timanställda farmaceuter som jobbar på flera olika apotek. De har fått information om att försöket pågår och att de ska hänvisa kunderna till någon av oss, säger Lena Jevring.

När ingen av de två är i tjänst har kunden erbjudits att boka in ett samtal per telefon eller att komma tillbaka någon annan dag. Hittills har ingen kund tackat ja till det.

Apotekens Läkemedelssamtal

  • Apotekens Läkemedelssamtal riktar sig till kunder som ska påbörja behandling med statiner mot höga blodfetter. Målet med samtalen är att förbättra följsamheten till ordinationen.
  • Tjänsten, som ersätts av staten, består av två samtal. Ett inledande genomförs när läkemedlet hämtas ut för första gången och ett uppföljande några veckor senare.
  • Apotekens Läkemedelssamtal erbjuds nu på cirka 150 apotek fram till sommaren 2023. Förhoppningen är att 1 500 personer ska få båda samtalen under försöket. Kunderna ingår också i en forskningsstudie vid Uppsala universitet, där tjänsten kommer att utvärderas på olika sätt. I försöket deltar därför också 40 apotek som rekryterar kunder till en kontrollgrupp som får standardservice enligt apotekens grunduppdrag.
Apotekaren Christoffer Chlot på apoteket Laxen i Boden har haft lätt att rekrytera kunder till läkemedelssamtalen. ”Endast fyra stycken har avböjt samtal”, säger han.

Apotekaren Christoffer Chlot på Apoteket Laxen i Boden har haft lätt att rekrytera kunder till läkemedelssamtalen. ”Endast fyra stycken har avböjt samtal”, säger han.

På Apoteket Laxen i Boden har fyra farmaceuter certifieringen. En av dem är apotekaren Christoffer Chlot. Han blir inte överraskad när han får ta del av erfarenheterna från Kronans Apotek vid Odenplan.

— Jag gjorde min praktik i Stockholm och det är skillnad. Det är en annan puls så jag kan tänka mig att det är en mycket större utmaning där, säger han.

I Boden har 14 kunder haft det första samtalet lika långt in i försöket och 6 av dessa har haft sitt uppföljningssamtal.

Min upplevelse är att många tycker att det är kul att få ingå i en forsknings­studie. De sträcker på sig lite och tar sig tiden.

Christoffer Chlot, apotekare

— Min upplevelse är att många tycker att det är kul att få ingå i en forskningsstudie. De sträcker på sig lite och tar sig tiden. Endast fyra stycken har avböjt samtal, säger Christoffer Chlot.

Från de läkemedelssamtal han själv hållit i kan han inte urskilja någon ”kundtyp” som är mer benägen att tacka ja. Deras förkunskaper varierar stort, från en kund som ifrågasatte läkarens val av statinsort, till de som inte hört talas om blodfetter.

— Det viktiga under första samtalet är att ställa öppna frågor och förstå kundens motivation och hur hen resonerar. Jag hade en ung kvinna som inte ville ha dosett och själv kom fram till att larm på mobilen kunde vara en lösning. På uppföljningssamtalet berättade hon att det hade fungerat mycket bra. Det visar att det verkligen ger något att hålla läkemedelsamtalen, säger Christoffer Chlot.

När det gäller bemanningen av certifierade farmaceuter har det inte varit något generellt problem på Apoteket Laxen.

— Vi har nog närmast alltid haft en farmaceut i tjänst som kan ta samtalet med kunden.

Ett praktiskt problem Kronans Apotek vid Odenplan har märkt av är att farmaceuten jobbar ensam vissa tider.

— I morse kom det in en kund som jag erbjöd samtal men samtidigt tänkte jag, vad gör jag om han tackar ja och det kommer in flera andra kunder i butiken? Då får de vänta, säger Lena Jevring.

Detta var en farhåga hon hade redan när försöket planerades.

— Jag tycker det är en bra tjänst men kanske det ska vara mer genomtänkt vilka apotek som ska erbjuda läkemedelssamtal så de har rätt bemanning.

Lena Jevring tror till exempel att tjänsten skulle utnyttjas bättre på apotek som ligger i anslutning till sjukhus eller en vårdcentral.

— Vi har en stor vårdcentral med specialist­läkarmottagningar på andra sidan Odenplan, men deras patienter har närmare till ett annat apotek som de går till, säger hon.

I Boden är känslan, även om detta inte är något som registreras i försöket, att många kunder kommer direkt från läkarbesöket på någon av Bodens två hälsocentraler. Apoteket Laxen ligger nära båda dessa. En annan grupp är de som har fått ett brev hem där det står att de har recept på statiner att hämta.

— De här kunderna har inte fått prata med en läkare om receptet så de har givetvis frågor. Sedan har vi även de som tidigare har stått på statiner och fått biverkningar. Jag har till exempel haft samtal med kunder som fått dålig mage och yrsel, säger Christoffer Chlot.

I hela landet ska totalt 1 500 patienter fångas in via försöket som pågår till sommaren. Varje apotek har fått en egen målkvot. På Apoteket Laxen, som är ett relativt stort apotek, är målet satt till
27 läkemedelssamtal. Apotek Kronan ska hålla i 15 så ännu finns tid – och hopp – kvar.

— Vi har inte haft chansen ännu att ha något samtal men vi ger absolut inte upp. Det handlar både om att spara samhällets resurser och människors hälsa. I slutänden handlar det om att rädda liv, säger Rima Mir Fakhraei.

Farmaceutiska tjänster

  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, fick år 2021 i uppdrag av regeringen att genomföra försök med farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek. Tjänsterna drivs av TLV och Sveriges Apoteksförening. Uppdraget innebär även att ta fram regelverk och föreslå en modell för offentlig ersättning för tjänsterna.
  • Försöken med farmaceutiska tjänster ska genomföras under en treårsperiod och redovisas i årliga rapporter med en slutrapport i mars 2024.

Mest läst