Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Säg nej till inhalations­vägledning på apotek”

Regeringen bör säga nej till TLV:s förslag och i stället arbeta för samverkan och kontinuitet kring patienten, skriver flera organisationer i en debattartikel i Dagens Medicin.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har lämnat en rapport där myndigheten föreslår att regeringen går vidare med att införa den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning på apoteken.

Sveriges Apoteksförening, som lett branschens arbete med farmaceutiska tjänster, välkomnar förslaget.

— Det är en milstolpe i utvecklingen av farmaceutiska tjänster på apoteken att vi nu har ett konkret förslag som politikerna kan arbeta vidare med. Farmaceuterna på apoteken i Sverige är en underutnyttjad resurs och den här typen av tjänster finns sedan lång tid tillbaka i flera andra länder, sa Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande tidigare i år.

Men i ett debattinlägg i Dagens Medicin skriver Andreas Stomby, representant för Svenska läkaresällskapet, Oili Dahl, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening, Lars Rocksén, vice ordförande i Sveriges läkarförbund och Therese Sterner, ordförande för Astma-, allergi- och kol-sjuksköterskeföreningen (Asta) att:

“TLV:s förslag är anmärkningsvärt då det innebär att regeringen utan bevisad nytta, och utan fungerande och uppbyggd uppföljning, ska besluta om att finansiera en tjänst. En tjänst utförd av privata apotek, som ska styra när och var den ska utföras.”

Debattörerna påpekar att patienternas uppfattning inte har studerats, istället har fokus varit på “apotekens självvärderade förmåga att utföra tjänsten samt hur farmaceuterna upplevde interventionen”.

“Farmaceuterna var positiva, men det var bara 40 procent som svarade på TLV:s enkät”.

Representanterna anser att det är olyckligt att TLV “aktivt har valt bort möjligheten” att bygga upp en samverkan mellan apotek och vård.

“I stället bygger projektet murar genom att utgå från det sätt att arbeta som apoteksaktörerna önskat”.

Läs mer >> TLV vill se inhalations­vägledning på alla apotek

Debatt: “Kejsaren har nya kläder: farmaceutiska tjänster”

Olika förutsättningar för apoteken att utföra läkemedels­samtal

Kritik mot framtagandet av farmaceutiska tjänster

Mest läst