Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV: “Rimligt att nyttja apotekens kompetens bättre”

Nyttan av inhalationsvägledning finns dokumenterad och för TLV är det självklart att beslut om offentlig finansiering av farmaceutiska tjänster ska baseras på robusta effektdata, skriver Anna Montgomery och Agneta Karlsson, TLV, i en replik i Dagens Medicin.

Regeringen bedömer att farmaceuter har stor potential att bidra till bättre läkemedelsanvändning och att apoteken bör nyttjas mer effektivt. Därför har regeringen gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster, som skulle kunna bli ett komplement till övrig hälso- och sjukvård skriver Anna Montgomery och Agneta Karlsson, projektledare respektive generaldirektör på TLV i en replik i Dagens Medicin.

Försöket med inhalationsvägledning som apoteken genomfört visade att 49 procent av patienterna gjorde något fel i användningen eller hanteringen av inhalatorn. Farmaceuterna korrigerade felen så att patienterna därmed fick bättre förutsättningar att få optimal effekt av behandlingen.

TLV har därför föreslagit att regeringen bör ta beslut om att införa den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning på apoteken.

I en debattartikel i Dagens Medicin skriver företrädare för läkare och sjuksköterskor att regeringen bör säga nej till förslaget.

Nu svarar Anna Montgomery och Agneta Karlsson i en replik i Dagens Medicin:

“Med en hårt belastad hälso- och sjukvård är det rimligt att pröva nya vägar och nyttja apotekens kompetens bättre. Ytterst är det regeringen som avgör var resurserna ska satsas för att förbättra läkemedelsanvändningen”, skriver Anna Montgomery och Agneta Karlsson.

Läs mer>> ”Regeringen bör säga ja till inhalations­vägledning på apotek”

”Säg nej till inhalations­vägledning på apotek”

TLV vill se inhalations­vägledning på alla apotek

Debatt: “Kejsaren har nya kläder: farmaceutiska tjänster”

Olika förutsättningar för apoteken att utföra läkemedels­samtal

Mest läst