Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteken kartläggs i NLL-utredning

Regeringen vill se en förbättrad nationell läkemedelslista och kartlägger nu bland annat arbetsprocesserna på öppenvårdsapoteken vid ordination och förskrivning.

Regeringen vill se över möjligheterna att utveckla registret nationell läkemedelslista (NLL). Syftet är enligt regeringen att skapa ett mer ändamålsenligt register och att höja patientsäkerheten.

Senast december 2025 måste alla landets regioner vara anslutna till NLL, men införandet har försenats upprepade gånger.

– Nu finns registret nationella läkemedelslistan på plats och aktörerna kommer snart att vara anslutna. Därför vill vi ta nästa steg som innebär fler uppgifter i registret vilket kommer att underlätta för personal och öka patientsäkerheten, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), i ett pressmeddelande.

Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), har tillsatts som särskild utredare. Idag innehåller NLL uppgifter om patienters förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor, men regeringen vill bland annat att Wallström ska se över möjligheterna att lägga till fler uppgifter i registret.

Det handlar bland annat om att lägga till uppgifter om vaccinationer, läkemedel som patienter får vid behandling inom hälso- och sjukvården och medicintekniska produkter.

Regeringen vill också att Wallström kartlägger de arbetsprocesser som används inom hälso- och sjukvården och öppenvårdsapoteken vid ordination och förskrivning respektive vid expedition av läkemedel.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2025.

Läs mer >> “Apoteken bör ta chansen när NLL skjuts på framtiden”

Läs mer >> Regeringen föreslår ny deadline för NLL

Läs mer >> Förseningen av NLL blir ännu dyrare

Läs mer >> Försening av NLL kostar över 100 miljoner kronor

Läs mer >> Regeringen vill flytta fram deadline för NLL till 2025

Läs mer >> Regionerna vill flytta deadline för NLL till 2028

Mest läst