Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regionerna vill flytta deadline för NLL till 2028

Tidigast 2028, i vissa fall 2030. Då kan alla regionerna vara fullt anslutna till Nationella läkemedelslistan, NLL. Det framgår i en skrivelse till socialdepartementet som försöker ta fram ett förlag på en justerad tidsplan.

— Det kan tyckas lång tid, men det är vår samlade bedömning att då är alla regioner redo. Det här är mer komplext än vad man kan tro, säger Johan Bratt chefläkare på Region Stockholm och en författarna till skrivelsen.

Det är väldigt långt fram i tiden, tycker Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening.

— Det här är första gången som regionerna går ut och säger ett datum. Då säger de sju-åtta år framåt i tiden. Då har de kanske inte ansträngt sig fullt ut för att göra det så snabbt som möjligt.

Fredriks Boström, Sveriges apoteksförening.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Redan i juni 2018 fattade riksdagen beslut om att införa en Nationell läkemedelslista, NLL, som ska utvecklats av e-hälsomyndigheten. Systemet är tänkt som en rikstäckande informationskälla där och patienten, vården och apoteken kan få tillgång till uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Deadline för att alla aktörer ska vara fullt anslutna till systemet är, enligt riksdagsbeslutet, den 1 maj 2023

Under hösten aktiverade e-hälsomyndigheten den så kallade transformatorn, som en tillfällig övergångslösning, i väntan på att regionerna ska ansluta sig. Transformatorn för automatiskt över förskrivningsdata från journalsystemen till NLL, så att regionerna kan fortsätta använda sina journalsystem.

Regionerna har länge flaggat för att de inte kommer att hinna bli färdiga tid, bland annat eftersom en del regioner ska byta vårdinformationssystem. Många är nu oroliga för vad som ska hända med patientsäkerheten om transformatorn kopplas bort nästa år.

I maj träffades alla aktörer och socialdepartementet för att diskutera den bortre tidsgränsen för NLL.

— Vi lovade på det mötet att samla ihop vår bedömning från alla regioner. Skrivelsen är resultatet av det, säger Johan Bratt.

Regionerna föreslår i skrivelsen att NLL ska införas stegvis. Först behöver en läsfunktionalitet införas, som gör det möjligt att läsa NLL direkt i vårdinformationssystemet i alla regioner. Det kan vara klart tidigast 1 juni 2025. Nästa steg är att införa en skrivfunktionalitet som gör det möjligt för förskrivarna att skicka recept direkt via NLL. Detta kan vara klart tidigast 1 januari 2028. För några regioner kan anslutningen dröja ända tills 1 januari 2030, enligt skrivelsen.

— Region Stockholm och Gotland har precis inlett upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem, därför kan det ta lite längre tid där, säger Johan Bratt.

Att bygga ihop vårdens ordinationslogik och apotekens receptlogik så att de fungerar sömlöst ”innebär stora tekniska och logiska utmaningar för både systemleverantörerna och för regionernas systemförvaltningar”, står det i skrivelsen. Där lyfts också fram att regionerna måste revidera tusentals ordinationsmallar till ett nytt format och sedan även överföra tidigare ordinationer till det.

— Regionerna hänvisar till att de ska byta till nya generationens journalsystem. Problemet är att när de bytt det så är den tekniska lösning som E-hälsomyndigheten byggt upp också föråldrad och måste uppdateras. Då hamnar vi i ett moment 22, säger Fredrik Boström från Sveriges Apoteksförening.

Socialdepartementet arbetar nu för att ta fram ett förslag om att justera NLL:s bortre tidsgräns. Men när de kommit fram till ett rimligt slutdatum så krävs det också ett riksdagsbeslut om att ändra lagen.

— Jag har hört att socialdepartementet arbetar på att ta fram en proposition. Nu ska själva lagstiftningsprocessen rulla på under hösten. Den här gången så måste riksdagen sätta en bortre tidsgräns som verkligen gäller. Det tror jag att regionerna också tycker. Det är kanske också en anledning till att de vill ha deadline så pass långt fram, säger Fredrik Boström.

Läs mer >> Stor risk att Nationella läkemedelslistan försenas

Mest läst