Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill flytta fram deadline för NLL till 2025

1 december 2025 föreslås som ny bortre tidsgräns för att ansluta till den nationella läkemedelslistan, NLL. Det framgår av ett utkast till proposition från den avgående regeringen, som Dagens Medicin tagit del av.

Enligt dagens lagstiftning ska hälso- och sjukvård, apotek och patienter vara fullt anslutna till den nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023. Men regionerna har länge flaggat för att de inte kommer att klara deadline, bland annat på grund av att vissa av dem ska uppdatera sina journalsystem. De vill skjuta fram den bortre tidsgränsen till 2028 och i vissa fall till 2030.

Så länge vill dock inte regeringen vänta. Det skulle vara “svårt att motivera för patienter, patientorganisationer och berörd vård- och apotekspersonal att de flesta nyttor med nationell läkemedelslista skulle dröja till 2028 eller 2030”, står det i utkastet till proposition.

Regeringen föreslår att den bortre tidsgränsen flyttas fram 1,5 år, från 1 maj 2023 till den 1 december 2025. ”Denna bortre tidsgräns innefattar då både läsanslutning till nationell läkemedelslista hos samtliga berörda aktörer och möjligheten att förskriva recept direkt från det egna vårdinformationssystemet”, står det i utkastet som nu skickas ut på remiss.

Läs mer >> Regionerna vill flytta fram deadline för NLL till 2028

Mest läst