Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Försening av NLL kostar över 100 miljoner kronor

Förslaget om att senarelägga deadline för att ansluta till Nationella läkemedelslistan, NLL, till 2025 kommer att få konsekvenser. Det påverkar både patientsäkerheten och leder till kostnader på över 100 miljoner kronor.

Förseningen leder bland annat till att E-hälsomyndigheten måste hålla den så kallade ”transformatorn” i drift längre än planerat. Något som ger ökade kostnader för staten. Det framgår av den avgående regeringens utkast till proposition, som Svensk Farmaci nu tagit del av.

”För staten innebär en senareläggning av vård- och apoteksaktörernas anslutning till nationell läkemedelslista ett ökat behov av finansiering för E-hälsomyndigheten på totalt 104 miljoner kronor 2023–2025”, står det bland annat.

För att finansiera den förväntade kostnadsökningen kan särskilda avgifter införas för de aktörer som inte anslutit sig till NLL i tid.

Det bör ”utredas på vilket sätt särskilda avgifter skulle kunna införas från 2024 för aktörer som saknar en anslutning till nationell läkemedelslista i syfte att fördela de merkostnader som uppstått på grund av att övergångsperioden förlängs”, står det i utkastet.

Där framhålls också att förseningen får konsekvenser för patienterna:

”På en övergripande nivå innebär senareläggningen att den förväntade ökningen av patientsäkerheten och övriga nyttor som anslutning till och breddinförande av nationell läkemedelslista skulle ha inneburit för patienter från och med den 1 maj 2023 kommer att komma dem till del senare än planerat.”

Av utkastet framgår även att apoteksbranschen var i stort sett redo att ansluta till NLL till den bortre tidsgräns som gäller just nu, 1 maj 2023:

”Apoteksbranschen har i allt väsentligt hunnit med de förberedande stegen inför anslutning till nationell läkemedelslista. Utifrån vad som framkommit hade samtliga apotekskedjor förutom en varit klar för anslutning den 1 maj 2023 men det har också framkommit att ett senare datum skulle öka säkerheten och kvaliteten vid anslutning till nationell läkemedelslista.”

Utkastet till proposition har skickats på remiss till berörda aktörer, bland annat fackförbundet Svensk Farmaci, Apotekarsocieteten och Svensk Apoteksförening. Ett svar ska lämnas till socialdepartementet senast den 5 december.

Läs mer >> Regeringen vill flytta fram deadline för NLL till 2025

Mest läst