Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen föreslår ny deadline för NLL

Nu har regeringen överlämnat sitt förslag om en ny deadline för att ansluta till den nationella läkemedelslistan, NLL. Enligt propositionen ska den bortre tidsgränsen flyttas fram 1,5 år till den 1 december 2025.

I oktober lade den förra regeringen fram ett utkast till proposition om ny deadline för NLL. Nu har den nuvarande regeringen gått igenom remissinstansernas synpunkter. I förra veckan överlämnade de propositionen till riksdagen.

Lagen om den nationella läkemedelslistan antogs av riksdagen för snart fem år sedan. Ett av syftena med införandet är den ökade patientsäkerhet som uppnås när hälso- och sjukvården, apoteken och patienten har tillgång till samma aktuella information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Deadline för när alla vård- och apoteksaktörer är skyldiga att vara fullt anslutna till den nationella läkemedelslistan är enligt nuvarande lagstiftning den 1 maj 2023. Apoteksbranschen har sagt sig vara redo att ansluta i tid, men regionerna har flaggat för att de behöver mer tid.

I augusti skickade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en skrivelse till regeringen där de meddelade att regionerna inte kommer att vara färdiga till 1 maj i år, då flera av dem är i färd med att byta ut sina journalsystem. Regionerna vill därför flytta fram deadline till 2028 eller 2030.

Regeringen anser det dock svårt att motivera för patienter, patientorganisationer och berörd vård- och apotekspersonal att de potentiella nyttorna med en nationell läkemedelslista skulle dröja så länge.  

Nu ska riksdagen ta ställning till regeringens proposition om att ändra lagen och flytta den bortre tidsgränsen från den 1 maj 2023 till den 1 december 2025.

Läs mer >> Regeringens proposition om senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista.

Läs mer >> Förseningen i NLL blir ännu dyrare

Läs mer >> Förseningen av NLL kostar över 100 miljoner kronor

Läs mer >> Regeringen vill flytta fram deadline för NLL till 2025

Mest läst