Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Apoteken bör ta chansen när NLL skjuts på framtiden”

Ta vara på den extra tid som nu getts för att få en bra lösning för alla parter och se till att pengarna som redan är investerade i Nationella läkemedelslistan inte är bortkastade. Så skriver Johan Widell, apotekare samt kravanalytiker på CGI Sverige.

Den 29 mars i år fattade riksdagen beslut om att skjuta fram kravet på anslutning till Nationella läkemedelslistan, NLL. Det nya datumet är den 1 december 2025, vilket ger regioner och apotek två och ett halvt år på sig att implementera och integrera sina system. Bakom den ökade tidsfristen ligger att regionerna inte anser sig kunna implementera NLL i tid. Skulle lagen träda i kraft i dag skulle det innebära väsentliga risker för patientsäkerheten och risken är överhängande att inte heller apoteken hade hunnit med den befintliga tidplanen.

Apoteken behöver nu ta chansen att förstå den påverkan som NLL har på deras verksamhet och system. E-hälsomyndigheten har i och med NLL tagit beslutet att alla tjänster som berörs ska använda en helt annan teknisk lösning, vilket för apoteken och dess systemleverantörer kommer att kosta betydande kraft och tid. Tid som hade kunnat läggas på att utveckla systemen till det bättre.

Om inte apoteken tar detta på allvar är jag rädd att implementationerna av NLL inte tillför verksamheten det som de skulle kunna göra.

Apoteken kan inte släppa hela ansvaret för den här typen av stora projekt till sin systemleverantör. Även om det finns avtal där uppgraderingar ingår måste apoteken själva förstå den komplexitet som systemleverantörerna står inför för att möjliggöra en lyckad implementation.

Om inte apoteken tar detta på allvar är jag rädd att implementationerna av NLL inte tillför verksamheten det som de skulle kunna göra. I värsta fall blir de skadliga, där förändringarna blir av sådan karaktär att systemen blir sämre för användaren och riskerna för patienterna blir större än i befintliga system utan att någon egentlig ny funktionalitet tillförs för apoteken.

I den tekniska lösningen som E-hälsomyndigheten har byggt finns fortfarande frågetecken och stort utrymme för förbättringar.

För de aktörer som sätter sig in, inte bara i den verksamhetsmässiga delen av NLL utan också i den tekniska delen, finns fortfarande möjlighet att påverka den fortsatta utvecklingen av NLL så att det blir så bra som möjligt även för apoteksverksamheten. Samtidigt finns möjlighet att i tid påbörja implementationen. Det finns i dag en utmaning i att implementera NLL när det fortfarande kvarstår 2,5 år till sista anslutningsdatum. Tiden är dock inte så väl tilltagen som man kan tro. I den tekniska lösningen som E-hälsomyndigheten har byggt finns fortfarande frågetecken och stort utrymme för förbättringar. Risken finns att man genom att springa på befintlig lösning kommer att behöva göra omfattande, och dyra, förändringar längre fram.

Det bästa för alla parter nu är att sätta sig in i lösningen för att möjliggöra en dialog på lika villkor mellan apoteksaktörer och systemleverantörer. Detta för att ha möjlighet att påverka kravställningen och den tekniska lösningen hos E-hälsomyndigheten. Då tror jag att när man väl påbörjar en implementation kommer att ha goda chanser att göra det med de bästa förutsättningarna och få den bästa lösningen.

Ta vara på den extra tid som nu getts för att verkligen få en bra lösning för alla parter och se till att pengarna som redan är investerade i Nationella läkemedelslistan inte är bortkastade.

Johan Widell
Apotekare, Director Consulting Services, CGI Sverige

Mest läst