Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rådet till företag som vill göra något nu – ”skänk pengar”

Läkemedelsbranschen har förståelse för att det tar tid att lösa de regelfrågor som omgärdar läkemedelsdonationer till Ukraina, men också för frustrationen över att det tar tid. Läkemedelsindustriföreningen, LIF, har därför ett konkret råd till sina medlemmar som vill göra något nu; ”Skänk pengar”.

Både apoteksbranschen och läkemedelsindustrin pekar på behovet av samordning av Sveriges hjälpinsatser till Ukraina och tycker att det är bra att Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått ansvaret att hålla i samordningen.

— Har man läkemedel att skänka kan man gå till Läkemedelsverket så gör de en bedömning och sedan kan de skänkas med hjälp av myndigheten via de kanaler som de kan sätta upp rakt ner till Ukraina. Jag tycker att det låter bra för det här kan inte göra lite hipp som happ utan måste göras väldigt ordentligt. WHO har riktlinjer för att förhindra att donationer skapar mer problem än vad de försöker lösa, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

— Det kan ju annars lätt bli som ordspråket; Ju fler kockar desto sämre soppa. Om Sverige kan ha en kock i form av Läkemedelsverket, men med många kanaler in till dem så känns det ändå som ett ganska rationellt sätt att jobba på, säger han.

Att det tar tid att komma fram till hur det ska gå till är ett bekymmer, menar han, men ändå bättre än att göra fort och fel.

— Det är ett jätteproblem att besluten dröjer. Läkemedlen behövs ju nu. Och även om vi var färdiga nu så kommer de ju inte omedelbart ner till Ukraina. De gör ju ingen nytta om de ligger i lager och väntar eller väntar vid gränsen. Så jobba på. Öka farten. Samtidigt har jag stor respekt för att det måste ta tid. Det är lätt att göra fel och skapa större problem än man vill lösa, säger han.

Även läkemedelsindustrin har förståelse för att det tar tid.

— Jag har full respekt för att utmaningen är jättestor. Det finns ett regelverk som skapar stora utmaningar eftersom till exempel läkemedelsbolag inte får donera läkemedel hur som helst, säger Bengt Mattson, sakkunnig på Läkemedelsindustriföreningen, LIF, som just nu jobbar helt och hållet med Ukraina-frågan.

Bengt Mattson, Sakkunnig, LIF.

Han menar också att Sverige kanske är en lite för liten arena för de stora företagen som gör klokt i att samordna sina aktiviteter högre upp.

— Vår absoluta rekommendation är att läkemedelsbolagen gör detta samordnat i Europa via EFPIA, EU-kommissionen och HERA, EU:s krismyndighet. Sedan uppmanar vi våra medlemmar i Sverige som vill göra något nu — skänk pengar till UNHCR eller Läkare utan gränser eller annan organisation istället. Man behöver inte skänka läkemedel, säger han.

Dessutom, påpekar han, är det inte så att inget görs bara för att konkreta beslut från Läkemedelsverket och MSB dröjer.

— Det görs hur mycket som helst. Senaste två veckor har jag försökt hjälpa bolag att hitta vägar framåt, ha diskussioner med myndigheter och annat, se till att de europeiska initiativen faktiskt fungerar. Det gäller alla inom denna marknad. Vi sitter absolut inte och väntar. Regelfrågorna måste lösas, men många saker görs, säger Bengt Mattson.

Läs mer:

2022-03-02 Apoteken stödjer Ukraina och vill göra ännu mer

2022-03-04 Läkemedelsföretagen i Europa stödjer Ukraina

2022-03-11 Ännu ingen lösning på hur läkemedel ska nå Ukraina

Mer om Kriget i Ukraina

Mest läst