Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ännu ingen lösning på hur läkemedel ska nå Ukraina

Läkemedelsverket och MSB har fått ett regeringsuppdrag att samordna transporter och matcha skänkta läkemedel mot behoven, men ännu finns ingen konkret lösning på hur det praktiskt ska gå till att få fram leveranserna.

Mer än en vecka efter att Sveriges apotek uttryckte önskemål om att kunna skänka läkemedel till människorna i Ukraina finns ingen lösning på hur det ska gå till. Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i veckan fått ett regeringsuppdrag att samordna transporterna av läkemedel till Ukraina och matcha vad som skänks mot de behov som finns i Ukraina. Men det är bråttom.

— Det ena delen av uppdraget är att lösa det här med att överhuvudtaget få till transporter och en enad leverans på något vis. Det jobbar vi intensivt med och försöker lösa så snabbt som det bara går, säger Lena Björk, direktör för verksamhetsområde Tillsyn på Läkemedelsverket, som håller i uppdraget hos Läkemedelsverket.

Lena Björk, direktör för enheten Tillsyn på Läkemedelsverket.

— Den andra delen är att vi ska matcha erbjudanden som kommer om att ge läkemedel med de önskemål som kommer från Ukraina och via EU och det kan ju pågå under hela året, det vet vi inte nu, säger hon.

Än så länge finns det dock inga konkreta svar på hur leveranserna ska gå till.

— Vi jobbar tillsammans med MSB och hoppas att vi har en lösning så snart som möjligt. Vi måste finna en lösning där transporterna är säkra och kommer dit de ska, säger hon.

Samtidigt kommer det rapporter om att leveranser in i belägrade städer i Ukraina beskjuts av rysk militär, vilket inte underlättar arbetet precis.

— Nej, det är så klart inte helt enkelt. Hur lösningarna ser ut på plats i Ukraina har jag inte närmare kännedom om, säger Lena Björk.

I förra veckan sa hon att det handlade om timmar eller dagar, det fick inte ta veckor för då var det för sent. Nu har det ändå gått över en vecka.

— Ja, tyvärr verkar det så. Vi har inte allt i vår hand, men vi jobbar så fort vi kan med det, säger Lena Björk.

Bland de läkemedel som efterfrågas i Ukraina kan Lena Björk nämna smärtstillare, anestetika och flera olika läkemedel som är akuta att få, till exempel diabetesmedicin.

— Det är en ganska lång lista, säger hon.

Läs mer:

2022-03-02 Apoteken stödjer Ukraina och vill göra ännu mer

2022-03-04 Läkemedelsföretagen i Europa stödjer Ukraina

Mer om Kriget i Ukraina

Mest läst