Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Unionen: osund arbetsmiljö och tystnadskultur på apotek

Unionens fackklubbar på Hjärtat, Apoteket och Kronan vittnar om arbetsmiljöproblem, tystnadskultur och rädsla för repressalier, uppger tidningen Kollega.

Fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega rapporterade 2020 om brister i arbetsmiljön på apotekskedjorna Apotek Hjärtat, Apoteket AB och Kronans apotek.

När Kollega nu 2024 uppmärksammar branschen igen beskrivs arbetsmiljön på Apotek Hjärtat som tuffare än någonsin av Unionens riksklubbordförande Lena Svensson. 

På nationell nivå ser facket störst problem på Hjärtats ICA Maxi-apotek.

— Varenda dag har jag medlemsärenden om bemanning eller att man inte orkar jobba heltid på ICA Maxi-enheterna, även om man är ung. Man får inte ihop livet med familjen, säger Lena Svensson till Kollega.

Även på Kronans apotek och på Apoteket AB påtalar respektive riksklubbordförande för Unionen brister på grund av för låg bemanning och för hög arbetsbelastning.

Unionenklubben har tillsammans med Sveriges Farmaceuter på Apoteket AB gjort en medlemsenkät som bland annat visar att var tredje svarande inte hinner med att sitta ned för återhämtning under arbetsdagen.

En annan fråga som lyfts på alla tre kedjorna är svårigheten att få fyra veckors sammanhängande semester på sommaren. Enligt kollektivavtalet ska apoteksanställda få en sammanhängande ledighet om “minst fyra, dock minst tre, veckor” under perioden juni-augusti.

Unionens företrädare på Apotek Hjärtat, Apoteket AB och Kronans apotek berättar även att de upplever att det finns en tystnadskultur och rädsla för repressalier mot den som vänder sig till facket eller media om sina arbetsmiljöproblem.

HR-direktörerna på apotekskedjorna svarar i en annan artikel i Kollega att det finns problem och att det beror på farmaceutbristen men någon tystnadskultur råder inte utan de tre företagen har ett öppet klimat där åsikter och tankar är välkomna.  

Läs mer >> “Arbetsmiljön är avgörande för viljan att arbeta som farmaceut”

“Arbetsmiljön är helt avgörande för att attrahera och behålla medarbetare”

Så ska förbundet arbeta med att skapa en bättre arbetsmiljö

“Låg bemanning är ett arbets­miljöproblem – personal gråter”

“Patient­säkerheten äventyras när arbetsmiljön inte fungerar”

Mest läst