Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Arbetsmiljön är avgörande för viljan att arbeta som farmaceut”

Svensk Farmaci har tagit del av förbundets hela arbetsmiljöenkät som vittnar om oacceptabel arbetsbelastning, stress, brist på återhämtning och uppgivenhet.
- Vi vill att våra medlemmar ska må bra på jobbet, säger Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Resultatet från enkäten visar att arbetsmiljön på apotek upplevs som sämre än arbetsmiljön inom life-science branschen och offentligsektor.

Svensk Farmaci har tidigare berättat om Sveriges Farmaceuter arbetsmiljöenkät, nu har vi tagit del av hela resultatet som även finns på förbundets hemsida.

— En god arbetsmiljö kännetecknas av en rimlig arbetsbelastning, en god stämning på en arbetsplats som är fri från hot, våld och andra oönskade beteenden samtidigt som det erbjuds möjligheter till återhämtning mellan arbetspassen. Enkäten syftar till att undersöka hur våra medlemmar upplever att de har det på jobbet, säger Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Arbetsmiljön på apotek upplevs som sämre än arbetsmiljön inom life-science branschen och offentligsektor.

— Det blir väldigt tydligt när man tar del av hela resultatet och läser fritextsvaren till enkäten. Våra medlemmar vittnar om en tuff arbetsmiljö och en uppgivenhet över sin arbetssituation, säger Annika Hage Nederström och fortsätter.

— Våra medlemmar på apoteken beskriver i sina kommentarer i fritextsvaren att merförsäljningen tar fokus från deras samhällsuppdrag. Försäljningen av andra varor är naturligtvis viktig för apotekens lönsamhet. Men det kan inte ske på bekostnad av att farmaceuterna upplever att de inte kan fullgöra sitt samhällsuppdrag.

Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Annika Hage Nederström anser att en god arbetsmiljö och regelbunden kompetensutveckling är avgörande för viljan att verka som farmaceut över tid, och nödvändig för att arbetsgivare ska kunna attrahera och behålla farmaceuter.

58 procent av dem som svarat på enkäten jobbar på apotek, 17 procent inom life-science branschen samt läkemedelsindustrin och 25 procent inom offentlig sektor.

Bara 16 procent av de som svarat instämmer helt i påståendet att arbetsbelastningen var acceptabel.

Bland dem som arbetar på apotek instämmer bara en av tio helt i påståendet.

— Det handlar om hög arbetsbelastning oavsett bransch. Våra medlemmar upplever inte att de hinner med sina arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid. Farmaceuterna har ett viktigt uppdrag och det här är ett tydligt tecken på den farmaceutbrist som råder, säger Annika Hage Nederström och fortsätter.

— Om jag tittar på de samtal som vi får från medlemmar så är det många som mår dåligt beroende på att de har en svår arbetsmiljö och många av samtalen handlar om stressrelaterade orsaker.

När det gäller arbetsbelastning svarar bara 15 procent att de instämmer helt i påståendet att de hinner med sina arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid.

— Jag tycker att det är bekymmersamt att på apotek så kan man inte använda sina raster. Förvisso är det sex av tio som kan använda rasten på rätt sätt men det är för få. Rasten innebär bland annat återhämtning vilket leder till att vi säkerställer patientsäkerheten, säger Annika Hage Nederström.

— Att få möjlighet till en rast och regelbundna pauser under arbetsdagen är viktigt för att vi ska hålla över tid. Jag minns en medlem som beskrev att hennes enda önskemål är att få dricka sitt te varmt när vi pratar om raster.

— De som jobbar på apotek upplever i högre utsträckning att de inte har inte ork för att göra andra saker efter arbetsdagen slut. Det är viktigt att man inte har hög arbetsbelastning under längre tid för det kan leda till utmattning, säger Annika Hage Nederström.

— Jag kan också konstatera att många upplever att deras arbete inte är helt fritt från starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer. De ska säkerställa patientsäkerheten och beroende på var man befinner sig har man olika utmaningar i det, säger Annika Hage Nederström.

— Många av patienterna som hämtar ut sina läkemedel på apotek är äldre, ensamma och väljer därför att besöka ett apotek och inte beställa via ett nätapotek. Rådgivningen blir då mer omfattande och tidskrävande vilket gör att farmaceuten slits mellan olika behov.

— Jag tycker att det är bekymmersamt med tanke på det samhällsuppdrag som apoteken har i dag att det bara är fem av tio som är stolta över att arbeta på sin arbetsplats. I förlängningen riskerar det att leda till att fler farmaceuter väljer bort att arbeta på apotek för att de inte är attraktiva som arbetsgivare.

De som svarat på enkäten uppfattar generellt att deras chef uppmuntrar till delaktighet och behandlar personalen med respekt. Majoriteten av de svarande ansåg att de får hjälp att prioritera, samtidigt är det få chefer som ingriper när personal har för mycket att göra.

Svaren från medlemmar som arbetar på apotek utmärker sig då de generellt svarar lägre på samtliga frågor som rör ledarskap.

— Inflytandet över den egna arbetssituationen är viktig för upplevelsen av arbetsmiljön. Det handlar bland annat om att etablera dialogen mellan chef, medarbetare och kollegor om vilka förutsättningar som är nödvändiga för att vi ska kunna göra ett bra arbete. Det kan vara där apoteken har utmaningar som gör att ledarskapet upplevs som sämre. Vi vill ju alla ha den där positiva känslan när vi kommer till jobbet säger Annika Hage Nederström.

Läs mer >>

“Arbetsmiljön är helt avgörande för att attrahera och behålla medarbetare”

Så ska förbundet arbeta med att skapa en bättre arbetsmiljö

“Låg bemanning är ett arbets­miljöproblem – personal gråter”

“Patient­säkerheten äventyras när arbetsmiljön inte fungerar”

Mest läst