Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Patient­säkerheten äventyras när arbetsmiljön inte fungerar”

Efter två års möten med arbetsgivaren, utan tillräckliga åtgärder, begär skyddsombud att Arbetsmiljöverket griper in.

Efter signaler om bristande arbetsmiljö som pågått under en lång tid har tre apotek i Värmland bett om hjälp från Arbetsmiljöverket, vilket Nya Wermlands-Tidningen var först med att uppmärksamma.

Huvudskyddsombud för Sveriges Farmaceuter har tillsammans med regionalt ombud och huvudskyddsombud för Unionen begärt att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider.

— Vi blev kontaktade av medarbetarna då de upplever stress, oro, kommunikationsbrister, ändringar i schemat, hög sjukfrånvaro, både långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro, många medarbetare som säger upp sig och vakanser uppstår, säger Jenny Theander, huvudskyddsombud genom en av Sveriges Farmaceuters akademikerföreningar.

— Personal med nyckelroller lämnar apoteken och är svåra att ersätta, även erfaren personal slutar och kompetensen ersätts ej. Bristande kontinuitet och ingen tydlig ansvarsfördelning. Medarbetarna upplever brist på återhämtning och känner stress över denna situation som har pågått under lång tid. Dessutom anser vi att patientsäkerheten äventyras när personalen inte har en fungerande arbetsmiljö, fortsätter hon.

Jenny Theander berättar att under två års tid har skyddsombud haft möten med arbetsgivaren, men upplevt att de åtgärder som vidtagits dels varit för få, dels har tagit för lång tid.

— Vi ansåg att vi inte kunde komma längre med bara möten med arbetsgivaren utan vi kände att, för att visa att vi ser allvarligt på personalens arbetsmiljö, var tvungna att koppla in Arbetsmiljöverket för att få ett nytt perspektiv på hur frågan ska lösas, säger Jenny Theander.

De har nu lämnat in en begäran från skyddsombud om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen – brister i arbetsmiljön, men varken arbetsgivaren eller Arbetsmiljöverket har ännu återkopplat på begäran. 

— Min förhoppning är att Arbetsmiljöverket går på våra förslag till åtgärder därför att det är dessa vi känner kan göra skillnad för personalen på apoteken, säger Jenny Theander och fortsätter.

— Jag hoppas att arbetsgivaren tar sitt ansvar och verkligen gör åtgärder för dessa apotek så att personalen kan må bra och känna att deras arbetsmiljö är tillfredsställande. De åtgärder vi föreslår är tillfälliga, det vi vill i längden är att apoteken ska vara bemannade med tillräckligt med personal och att dessa känner att de har en arbetsplats där man trivs och där man vill stanna kvar.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6:6a)

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§).

Arbetsmiljöverket kan då välja att göra en inspektion av arbetsplatsen och fattar sedan beslut om något av följande: föreläggande: tvingar arbetsgivaren att genomföra åtgärder; förbud: tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet; eller väljer att inte göra ett föreläggande eller förbud.

Källa: Arbetsmiljöverket 

Läs mer>> Apotekens bristande arbetsmiljö fråga för Arbetsmiljö­verket

Mest läst