Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Låg bemanning är ett arbets­miljöproblem – personal gråter”

När huvudskyddsombudet besökte ett apotek som skulle dra ned satt personalen och grät.
- Vi är människor av kött och blod med känslor och tårar men det är siffrorna som styr, säger Lisa Ekstrand.

Svensk Farmaci har tidigare berättat om Sveriges Farmaceuter arbetsmiljöenkät som visar att arbetsmiljön på apotek upplevs som sämre än inom lifescience-branschen och offentlig sektor.

När det gäller arbetssituationen på öppenvårdsapotek så återkommer frågan om bemanning. Många verksamheter brottas med utmaningar på grund av för låg bemanning.

— Jag kan bekräfta bilden av att låg bemanning är ett arbetsmiljöproblem, säger Lisa Ekstrand, Sveriges Farmaceuters huvudskyddsombud på Apoteket AB.

Som ett exempel så går apoteken när det är akut ned på en minimibemanning. Enligt Lisa Ekstrand drabbas en del apotek mer av minimibemanning eftersom de får ha det under lång tid.

— Hur länge orkar personalen arbeta på minimibemanning, det är ju absolut minsta möjliga bemanning. Det blir väldigt sårbart och riskerar i förlängningen att leda till ohälsa, säger Lisa Ekstrand

Hon tar som ett annat exempel på utmaningar på grund av för låg bemanning är att du enligt arbetsmiljölagen har rätt till återhämtning under arbetsdagen. Tillsammans med Unionens huvudskyddsombud har de gjort en enkät där de frågat apoteksanställda hur det ser ut med återhämtning och pauser under dagen.

— Många vittnade om att man visst kan du ta en paus men du blir avbruten hela, hela tiden för någon kommer och hämtar dig. Då är det inte återhämtning, säger Lisa Ekstrand.

— Många beskriver en paus som att gå på toaletten och sedan springa tillbaka. Det är inte heller återhämtning.

Lisa Ekstrand, Sveriges Farmaceuters huvudskyddsombud på Apoteket AB.

Lisa Ekstrand berättar att när hon nyligen besökte ett apotek som skulle dra ned på personal, när hon kom dit så satt personalen och grät. Apoteket hon besökte ligger i ett socioekonomiskt utsatt område där många kunder behövde mycket hjälp och inte behärskade svenska. Klientelet köper sina läkemedel, men inget mer, så någon merförsäljning är det inte att tala om.

— Som huvudskyddsombud känner jag ibland vanmakt för att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, de bestämmer hur verksamheten ska vara bemannad. Det är väldigt tufft, säger Lisa Ekstrand.

— Vi är människor av kött och blod med känslor och tårar men det är siffrorna som styr. Tittar man på siffrorna framstod just det här apoteket inte som tillräckligt bra och nu skulle neddragningar ske, säger Lisa Ekstrand.

Hon anser att det är apoteksbranschens Akilleshäl att man jämför apotek med andra i samma storlek, inte ett apotek i ett utsatt område med ett annat i ett lika utsatt område.

— Siffermässigt ser det ut som att på det ena apoteket jobbar du inte tillräckligt snabbt eller tillräckligt effektivt fast man kanske jobbar dubbelt så mycket. Våra medlemmar jobbar hårt men utåt syns det inte. När de här personerna sitter och gråter, då gråter de över sin arbetssituation inte över några siffror. Det är otroligt gripande, säger Lisa Ekstrand.

Lisa Ekstrand anser att underbemanningen har flera orsaker. Apoteken behöver bli attraktivare som arbetsgivare så att det blir lättare att rekrytera farmaceuter. I delar av landet har regioner men även kommuner börjat att anställa farmaceuter. Lönemässigt men framförallt arbetsmiljömässigt blir regionerna och kommunerna konkurrenter till apoteken om farmaceuterna.

— Jag undrar när vi ska inse att en dålig arbetsmiljö drabbar medarbetarna i första hand men i förlängningen även verksamheten, det går inte att driva en långsiktigt hållbar verksamhet med dålig arbetsmiljö. Om jag fick önska så skulle ledningsgruppen på Apoteket AB arbeta strategiskt med arbetsmiljöfrågor tillsammans med oss huvudskyddsombud och gemensamt hitta en lösning, säger Lisa Ekstrand.

Läs mer>> Så ska förbundet arbeta med att skapa en bättre arbetsmiljö

Mest läst