Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek anklagas för ha begärt miljoner för osålda läkemedel

Läkemedelsverket och Region Stockholm har polisanmält företaget. Regionens anmälan gäller misstanke om grovt bedrägeri, uppger Läkemedelsmarknaden.

Efter att ha upptäckt allvarliga brister vid en inspektion beslutade Läkemedelsverket i mars att stänga Vårdapotek1 i Vendelsö utanför Stockholm.

Läkemedelsverket återkallade även tillståndet att bedriva öppenvårdsapotek för Vårdfarmaci MD AB, som drev Vårdapotek1 i Vendelsö.

Nu är Läkemedelsverkets beslut offentligt vilket Läkemedelsmarknaden var först med att uppmärksamma.

Svensk Farmaci har tagit del av det 19-sidor långa beslutet och i det konstaterar Läkemedelsverket att de vid sin granskning av hur bolaget bedriver verksamhet vid apoteket funnit ”avvikelser och brister i förhållande till gällande lagstiftning”.

Granskningen visar att Vårdapotek1 inte kan ha sålt och lämnat ut läkemedel i den mängd som de rapporterat in till E-hälsomyndigheten eftersom ”motsvarande mängd läkemedel inte har köpts in av apoteket”.

Ett apotek som lämnar ut läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånslagstiftningen får ersättning från den region som patienten tillhör.

”Bolaget har på ett systematiskt sätt rapporterat in en större försäljning av läkemedel till EHM än vad bolaget faktiskt har sålt. Detta har, förutom att det lett till felaktigt registrerade uppgifter i nationella system över sålda läkemedel, medfört att apoteket fått en högre ersättning av berörd region än de rätteligen skulle ha fått”.

Utredningen visar även att stora mängder läkemedel har expedierats vid flera tillfällen.

Exempelvis har apoteket expedierat 170 förpackningar av läkemedlet Kandrozid till en patient vid ett och samma tillfälle vilket motsvarar nästan 14 års förbrukning.

En vecka senare har de expedierat två styrkor av läkemedlet Keppra till patient från fyra olika recept i en mängd som motsvarade nästan 3,5 års förbrukning.

Läkemedelsverket anser att apoteket inte rimligen kan ha sålt och lämnat ut läkemedel till de aktuella kunderna i den mängd som apoteket rapporterat, i flera fall motsvarar det en förbrukningstid som överstiger läkemedlens hållbarhetstid.

I beslutet går även att läsa att ”det är ytterst allvarligt att det inte går att styrka att de av apoteket registrerade telefonförskrivningarna har utfärdats av en behörig förskrivare”.

Läkemedelsverket gör den samlade bedömningen att ”bolaget för ekonomisk vinning systematiskt har åsidosatt gällande regelverk och därigenom utsatt kunder för patientssäkerhetsrisker”.

— Beslutet är nu utlämnat i sin helhet och talar för sig själv. Det händer inte så ofta att vi fattar den här typen av beslut, men när vi bedömer att allvarlighetsgraden är så pass hög så är det en av de åtgärder vi kan ta till, säger Annika Babra enhetschef för Läkemedelsverkets tillsyn av apotek och detaljhandel till Svensk Farmaci.

Annika Babra berättar att Läkemedelsverket även polisanmält företaget, men vill inte gå in på vilken brottsrubricering det rör sig om.

— Jag kan bekräfta att vi för en tid sedan gjort en polisanmälan, men i och med det kommenterar vi inte det ytterligare för vi vet inte var ärendet ligger och vill inte föregripa något, säger Annika Babra.

Även Region Stockholm har gjort en polisanmälan, bekräftar Magnus Thyberg, avdelningschef på regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning för Läkemedelsmarknaden. Enligt uppgifter från Polismyndigheten handlar det om misstanke om grovt bedrägeri.

Tills vidare håller Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning inne med betalningar till Vårdfarmaci MD avseende 2022 och 2023, enligt Magnus Thyberg totalt 4 350 363 kronor inklusive moms.

Region Stockholm har även anmält Vårdfarmaci MD till Inspektionen för vård och omsorg.

Läs mer:

Läkemedelsverket stänger ännu ett apotek

Apoteks­företag straffas för fusk med läkemedels­byten

Läkemedelsverket tar allt oftare beslut om stängning av apotek

  

Andra läser