Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceut är framtids­jobbet enligt ny yrkes­prognos

Apotekare och receptarie är två av de yrken som förväntas ha bäst jobbchanser 2024 och på fem års sikt, visar Arbetsförmedlingens prognos.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om rapporten “Framtidsutsikter – Här finns jobben för akademiker 2028” som bygger på Sveriges Farmaceuters och andra Saco-förbunds prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas på fem års sikt.

Rapporten fokuserar på nyutexaminerade akademikers framtidsutsikter, och vad gäller nyutexaminerade apotekare och receptarier så råder låg konkurrens om jobben. Det är en stabil arbetsmarknad som inte påverkar så mycket av konjunkturläget. Detta kommer inte att förändras på fem års sikt.

Arbetsförmedlingen har nyligen tagit fram nulägesbedömningar och efterfrågeprognoser på fem års sikt för cirka 180 yrken. Bland högskoleyrken med störst jobbchanser finns farmaceuter.

— Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer visar att det är stora möjligheter till arbete för både receptarier och apotekare, en utveckling som vi bedömer kommer fortsätta på fem års sikt. Anledningen till det är bland annat en ökad äldre befolkning, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen och fortsätter.

— Samtidigt som arbetsgivarna har haft svårt att rekrytera ser vi att det finns ett visst utbud av utbildade som skulle kunna ta dessa jobb, det kan exempelvis vara personer som idag arbetar deltid eller som nyligen lämnat yrkena.

Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Foto Eva Dalin.

På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns i dag 521 lediga tjänster för apotekare och 363 för receptarier. Där finns information om var i landet de lediga tjänsterna finns, och hur många farmaceuter som är anställda i respektive län.

Yrkesbarometern beskriver om efterfrågan på arbetskraft förväntas öka, minska eller vara oförändrad. Går man in i statistiken och tittar på apotekare och receptarier visar den att det finns stora möjligheter till arbete för båda yrkesgrupperna idag och att utvecklingen kommer fortsätta.

Men det finns undantag i några län: I Gävleborg förväntas efterfrågan på apotekare minska, och i Gotland, Blekinge, Södermanland, Västmanland och Gävleborg förväntas efterfrågan på receptarier minska.

— Anledningen till att du ser att det väntas minska det kommande året i dessa län är att efterfrågan väntas vara mindre än befolkningsutvecklingen, säger Kerstin Eriksson.

Läs mer>> Färre väljer apotekar­­­programmet i första hand

Gott om lediga jobb för farmaceuter i framtiden

Mest läst