Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fortsatt liten konkurrens om farmaceutjobb

Nyutexaminerade apotekare och receptarier behöver inte oroa sig för hård konkurrens om jobben, varken i dag eller på fem års sikt, enligt Saco:s nya rapport.

Rapporten “Framtidsutsikter – Här finns jobben för akademiker 2028” bygger på Sveriges Farmaceuters och andra Saco-förbunds prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas på fem års sikt. Rapporten fokuserar på nyutexaminerade akademikers framtidsutsikter. Högintressant läsning för alla som funderar på att söka en högskoleutbildning under mars-april. 

Vad gäller nyutexaminerade apotekare och receptarier så råder idag låg konkurrens om jobben. Det är en stabil arbetsmarknad som inte påverkar så mycket av konjunkturläget. Detta kommer inte att förändras på fem års sikt. Att det råder låg konkurrens om jobben är dock inte självklart något positivt, det kan också vara en orsak till lågt löneläge eller tuffa arbetsvillkor, skriver Saco.

Rapporten konstaterar vidare att få nya receptarier utbildas och många är på väg att gå i pension, vilket bidrar till en god arbetsmarknad för nyutexaminerade receptarier. Receptariers arbetssituation kan påverkas av att e-handeln inom apoteksmarknaden växer i allt snabbare takt. Men samtidigt får också allt fler receptarier jobb på sjukhusens kliniker och mottagningar. 

Vad gäller nyutexaminerad apotekare så har de i allmänhet lättast att få jobb på apotek. Men precis som för receptarier så ökar antalet apotekare som anställs inom regionerna stadigt. 

Yrkena där nyutexaminerade har bäst/sämst jobbchanser

Saco:s rapport innehåller prognoser för ett 60-tal olika akademikeryrken. Bäst framtidsutsikter har de som väljer en högskoleutbildning inom vård, omsorg eller skola, alternativt ett yrke inom teknik, IT eller naturvetenskap. Yrkesgrupper som lärare, ingenjörer och arbetsterapeuter väntas ha lätt att få jobb efter examen. Efterfrågan på officerare väntas också bli hög. Tuffare blir det för samhällsvetare, beteendevetare och kommunikatörer. Där kommer det att råda hård konkurrens om jobben efter examen.

Källa: Sacos rapport ”Framtidsutsikter – Här finns jobben för akademiker 2028”.

Mest läst