Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteks­företag straffas för fusk med läkemedels­byten

TLV har hittat nya brister i Vårdfarmaci MD AB:s apoteksverksamhet. De kräver att företaget ska betala en sanktionsavgift för fusk med läkemedelsbyten.

Apoteksföretaget drev tidigare Vårdapotek1 i Vendelsö i Haninge kommun utanför Stockholm som stängdes efter en inspektion av Läkemedelsverket i slutet av mars. Inspektörerna fann då så pass allvarliga brister i apoteksverksamheten att myndigheten beslutade dra in apotekstillståndet permanent. Exakt vilka brister det handlade om vill Läkemedelsverket inte gå in på, med hänvisning till sekretess.

Nu har även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, upptäckt felaktigheter i Vårdfarmaci MD AB:s apoteksverksamhet. Myndigheten kräver att företaget ska betala 117 000 kronor i sanktionsavgift för felaktiga utbyten av läkemedel, skriver Läkemedelsvärlden.

TLV har inhämtat uppgifter från E-hälsomyndigheten om Vårdapotek1:s läkemedelsbyten under november 2022. Utredningen visar att apoteksföretaget vid 540 tillfällen brutit mot reglerna i det system som kallas generiskt utbyte. Systemet gör att apotekskunder ofta blir erbjudna ett annat, likvärdigt men billigare läkemedel än det som står på receptet, för att hålla nere patienters läkemedelsutgifter. Vårdfarmaci MD AB ska ha expedierat sammanlagt 2854 förpackningar i strid med systemets regler.

Vårdfarmaci MD AB motsätter sig dock TLV:s beslut. De menar att de fått otydlig information om reglerna och att restnoteringar av vissa läkemedel gjort det svårt att följa regelverket. Företaget får tre veckor på sig att överklaga TLV:s beslut till förvaltningsrätten.

Läs mer >> Läkemedelsverket stänger ännu ett apotek

Mest läst