Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket tar allt oftare beslut om stängning av apotek

Det är ovanligt att Läkemedelsverket fattar beslut om stängning efter inspektion av apotek. Men något tycks ha hänt sedan det första beslutet togs 2016. Nu har det inträffat två gånger bara i år.

Tisdagen den 28 mars hävde Läkemedelsverket beslutet om stängning av Svea Apotek i Stockholms city, som nu kan öppna igen.

— De har vidtagit ett antal åtgärder som krävs för att de ska kunna få öppna igen, säger Annika Babra, chef för apotekstillsynen på Läkemedelsverket.

Det var i mitten av februari som apoteket fick stänga tillfälligt, sedan Läkemedelsverket uppmärksammat brister i verksamheten vid en inspektion.

— Då kunde vi konstatera att de hade arbetssätt som inte uppfyllde gällande krav. Det saknades vissa förutsättningar som måste finnas på plats för att man ska kunna driva ett apotek, säger Annika Babra.

Svea Apotek har nu åtgärdat bristerna och Läkemedelsverket gör bedömningen att apoteket kan återöppnas.

— Men vi kommer i vår tillsyn följa upp att de vidtagna åtgärderna fortsatt fungerar, säger Annika Babra.

Annika Babra, Läkemedelsverket

Annika Babra, Läkemedelsverket.

Det är ovanligt att Läkemedelsverket fattar beslut om stängning av apotek. Ändå har det hänt två gånger bara i år. Först stängdes Svea Apotek i Stockholm i februari, sedan Vårdapotek1 i Haninge kommun i mitten av mars. Några månader tidigare, i september förra året, stängdes ett apotek i Märsta. Svensk Farmaci har rapporterat om totalt sju stängningar sedan augusti 2020.

— Jag har svårt att bedöma om det är vanligare. Det kan ligga någonstans mellan fem och tio stycken ärenden från det att vi stängde det första apoteket 2016, säger Annika Babra.

— Det har varit ärenden av lite olika karaktär. Dels några som i fått stänga tillfälligt och efter att ha vidtagit åtgärder kunnat öppna igen. Dels några där vi fattat beslut om stängning och återkallat tillståndet, fortsätter hon

Annika Babra vill med hänvisning till sekretess inte gå in på vilken typ av brister det kan handla om. Men gemensamt för de apotek som stängts av Läkemedelsverket på grund av brister är att ingen av dem har tillhört de stora apotekskedjorna. Alla har drivits av mindre aktörer.

Varför har det blivit vanligare att ni fattar beslut om stängning?

— I förhållande till antalet tillsynsinsatser är stängning fortfarande en ovanlig åtgärd. Vi bedriver en riskbaserad tillsyn idag, där vi på ett mer systematiskt sätt tar hand om signaler och övriga iakttagelser, säger Annika Babra.

Läs mer >>
Läkemedelsverket häver beslut om stängning
Läkemedelsverket stänger apotek i Stockholms city
Läkemedelsverket stänger ännu ett apotek
Läkemedelsverket häver stängning av apotek i Märsta
Apotek i Märsta stängt av Läkemedelsverket

Mest läst