Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket växer men tappar i fjärde kvartalet

Apoteket växte under 2022, men minskade sista kvartalet eftersom efterfrågan av covidrelaterade produkter ersatts av andra med lägre marginal.

Apoteket AB, med sina 390 butiker runt om i landet, hade en nettoomsättning på 5 502 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2022, jämfört med 5 205 miljoner kronor motsvarande period 2021.

En tillväxt med 5,7 procent jämfört med samma period 2021.

Det visar Apotekets bokslutskommuniké.

Sett till helåret ökade omsättningen med 7,6 procent från 19 784 till 21 239 miljoner kronor.

Även vinsten ökade till 516 miljoner kronor före skatt, från 455 miljoner kronor.

Samtidigt minskade rörelseresultatet fjärde kvartalet från 112 miljoner kronor under motsvarande period i fjol till 65 miljoner kronor. 

Sett på helåret minskade rörelseresultatet från 454 till 447 miljoner kronor.

Slutligen sett på resultat i sin helhet ökade det från 356 till 402 miljoner kronor under hela 2022, men minskade under sista kvartalet från 87 miljoner motsvarande samma period 2021 till 70 miljoner kronor.

— Kvartalet karaktäriseras av god tillväxt, samtidigt konstaterar vi en, enligt förväntan, sämre lönsamhet jämfört med samma period förgående år, uteslutande på grund av minskad försäljningen av covidrelaterade produkter. En påverkan som kommer att avta under första kvartalet 2023, säger VD Rasmus Nerman i en kommentar i Apotekets bokslutskommuniké.

Rasmus Nerman, vd för Apoteket AB.

Apoteket har gjort en rad investeringar under året såsom det nya e-handelslagret i Eskilstuna och ett nytt recepthanteringssystem vilket har lett högre omkostnader.

Företaget konstaterar att kunderna har återvänt till butikerna efter pandemin, en trend som har fortsatt under hela 2022 med hög försäljning avseende förskrivet och även ökad egenvårdsförsäljning.

Samtidigt minskar e-handeln efter en hög ökningstakt under pandemin.

Rasmus Nerman ser ljust på framtiden.

— Apoteket står starkt positionerade att möta framtiden och ökade volymer inom framför allt e-handeln. Under året har vi varit snabba med att anpassa och justera våra erbjudanden, allt för att vara relevanta utifrån våra kunders aktuella behov, som bland annat påverkats av pandemin och den ekonomiska osäkerheten. Vidare har vi gjort stora satsningar för att effektivisera processer, utveckla kunderbjudandet och stärka det digitala stödet till våra medarbetare, säger Rasmus Nerman i en kommentar.

Läs mer >> Apoteket återhämtar sig något efter pandemin

Läs mer >> Brytpunkten är nådd – nu minskar antalet apotek

Mer om Apotekens ekonomi

Mest läst