Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Höjningen kan ge apoteken 658 miljoner per år

Enligt TLV:s prognos skulle en höjd handelsmarginal öka apotekens intäkter redan nästa år.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) slagit larm om att apoteksmarknaden under flera års tid haft en svag ekonomisk utveckling.

— Om vi inte gör något så är den yttersta konsekvensen att apotek tvingas att stänga ned. Vi uppskattar att fler än vart tionde apotek är i riskzonen, har Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV tidigare sagt till Svensk Farmaci.

Det finns i dag drygt 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige men i 96 av 290 kommuner finns bara ett apotek. “Om ett apotek skulle läggas ned i kommun där det endast finns ett apotek skulle det kunna försämra tillgängligheten påtagligt”, skrev TLV i sin rapport.

Därför föreslog TLV i september att handelsmarginalen bör höjas. Förslaget om ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets “föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna” har nu skickats ut på remiss meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

De föreslagna ändringarna omfattar samtliga prispunkter inklusive ersättningen som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel.

Enligt TLV skulle de föreslagna ändringarna innebära att apotekens intäkter sammantaget höjs med cirka 658 miljoner kronor per år i form av höjd handelsmarginal.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2024 och tillämpas på priser från och med den 1 mars 2024. Detta gäller för samtliga delar utom för ändringen av ersättning som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel.

Föreskriftsändringen som avser prishöjningen för att expediera generiskt utbytbara läkemedel föreslås träda i kraft den 1 april för att börja tillämpas vid expeditioner på apotek från och med den 1 maj 2024.

Remisstiden för att lämna synpunkter på förslagen går ut den 22 november 2023.

Läs mer >> “Var tionde apotek kan tvingas stänga”

Mer om Apotekens ekonomi

Mest läst