Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Brytpunkten är nådd – nu minskar antalet apotek

Den svenska apoteksbranschen har nu nått brytpunkten då e-handeln börjar påverka butiksnätet. För första gången sedan omregleringen minskade antalet apotek förra året. Och detta är bara början.

För första gången sedan omregleringen 2009 minskade antalet apotek i Sverige i fjol.

Förra året försvann totalt 22 apotek i Sverige, det totala antalet apotek gick från 1433 till 1 411 och ligger nu på samma nivå som 2017. Statliga Apoteket stängde hälften av dem, elva apotek, Kronan stängde sex apotek, Apoteksgruppen stängde fyra, Lloyds minskade med två och Hjärtat lade ned ett apotek. Samtidigt öppnade två fristående apotek under året, enligt statistik från Sveriges Apoteksförening.

Förklaringen ligger delvis i förändrade kundströmmar under pandemin, men det handlar framför allt om kanal-förskjutningen från fysiska apotek till e-handel.

Sedan 2018 har tillväxten inom apoteksbranschen helt och hållet skett inom e-handeln.

E-handeln inom apoteksbranschen hoppade fram tre, fyra år under loppet av ett och ett halvt.

Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel

Under de två senaste åren har e-handelns andel av den totala omsättningen ökat från 10,7 procent till 18,9 procent. Det innebär att under pandemi-åren har apoteksbranschens e-handel närmast fördubblats. Det är mycket snabbare än några prognoser som gjordes innan pandemin.

– Utvecklingen har varit anmärkningsvärd, det gick fort redan innan pandemin och sedan kom den och e-handelsutvecklingen gasade på enormt. Man kan säga att e-handeln inom apoteksbranschen hoppade fram tre, fyra år under loppet av ett och ett halvt. Den utvecklingen var det ju ingen som kunde förutse. Men apoteksmarknaden befinner sig nu i den här så kallade brytpunkten som vi har talat om i Svensk Handel gällande andra branscher. När e-handelsandelen når en viss nivå så blir den traditionella butiksomsättningen för uttunnad och börjar påverka butiksnätet, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Och det är precis vad som har hänt. Omsättningen i de fysiska apoteken 2021 var lägre än den var 2018. Samtidigt har kostnaderna ökat vilket gör situationen för landets apotek besvärlig.

– Det är en liknande utveckling som vi har sett i andra branscher tidigare. När e-handeln tar fart och växer ganska mycket då ligger oftast hela tillväxten där. Det är därför det blir svårare att bära alla de fasta kostnader som man har i butiksnätet som löner, el och hyror som har en tendens att stiga med tiden och ska man klara det på en stillastående marknad så blir det väldigt svårt efter några år, säger Johan Davidson.

Dessutom har e-handeln flera konkurrensfördelar som gör det tufft för de fysiska apoteken att hävda sig, menar Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening.

– Det är en utmaning för de fysiska apoteken eftersom e-handeln utövar en kraftig prispress på OTC-sortimentet och kan samtidigt ha en mycket stor bredd på sitt sortiment. Det är svårt att konkurrera med för de fysiska apoteken som har en begränsad försäljningsyta, säger han.

Tröskeln är att börja e-handla, har man väl kommit över den så slutar man inte.

Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening

En annan faktor som talar för e-handeln är demografin, det vill säga befolkningssammansättningen.

– Nya apotekskunder är vana med internet, e-legitimation och e-handel samtidigt som de med sämst kunskaper minskar över tid, även om vi också har sett att många äldre har hittat till e-handeln. Tycker de att detta är bekvämt och fungerar så kommer de sannolikt inte sluta. Tröskeln är att börja e-handla, har man väl kommit över den så slutar man inte, säger Björn Falkenhall.

– Sedan kan det bli en självförstärkande spiral. Om e-handelsandelen går upp ytterligare blir det en ännu större utmaning att hålla det fysiska apoteksnätet uppe. Då minskar antalet apotek vilket gör att det finns färre butiker att besöka och då blir e-handeln ett ännu bättre alternativ, säger han.

Ytterligare en signal som visar branschens bedömning av e-handelsutvecklingen är att både Apoteket och Kronan bygger nya stora e-handelslager i Eskilstuna respektive Enköping. Hjärtat kommer att flytta till ett nytt större lager i Norrköping medan Apotea sedan några år tillbaka har sitt jättelager i Morgongåva.

Allt tyder alltså på att utvecklingen med en ökande e-handel kommer att fortsätta.

– Ja, alla siffror pekar åt ett och samma håll, säger Björn Falkenhall.

Frågan är bara hur långt det kan gå? Hur stor andel av den totala apoteksmarknaden kan e-handeln ta? Här går åsikterna lite isär i branschen.

– Om fem år är det nog uppe i 25 procent, säger Björn Falkenhall.

Eric Lundberg, relativt nybliven vd på Apotek Hjärtat, tror att utvecklingen kommer att gå snabbare än så.

– Inom ett par år så är vi uppe på 30 procent, det tror jag. Sedan exakt var det landar får vi se, det är ju kunderna som styr det, säger han.

Ska man dra några slutsatser från branscher som ligger lite före i e-handelsutvecklingen så blir det att e-handeln sannolikt kommer att ta över betydligt mer över tid.

– Vi tittade på bokhandeln tidigare. Det såg ut som om e-handelsandelen där höll på att stabilisera sig kring 50 procent värdemässigt, men sedan har den faktiskt fortsatt att öka och nu ligger bokhandeln på cirka 60 procent e-handel, säger Johan Davidson på Svensk Handel.

Men Svensk Handels prognoser handlar inte om någon total butiksdöd, särskilt inte för apoteken, poängterar han.

– Man vill ju ibland köpa saker på apotek med väldigt kort varsel. Det kommer alltid finnas många kunder som kommer att behöva den här väldigt snabba möjligheten att göra ett köp. Har man huvudvärk till exempel vill man inte vänta till dagen efter, säger han.

Hur stor effekt den växande e-handeln kommer att ha på antalet apotek i framtiden är det dock ingen som törs gissa.

– Det går inte att svara på. För handeln som helhet tror vi ju att antalet butiker kommer att minska i takt med att e-handeln fortsätter att ta marknadsandelar. Det blir en press nedåt på antalet butiker, det har vi ju redan sett för apoteken. Men det beror på många olika faktorer och är inte på något sätt ödesbestämt, säger Johan Davidson.

– Alltså, vi har en svag lönsamhet i branschen, vi har en e-handelskanal som växer och en fysisk kanal som inte växer. Nu har vi har nått den andelen på e-handel som innebär den här brytpunkten. Så att nedläggningen av fysiska apotek kommer att fortsätta är helt klart, men hur många som kommer att behöva stängas kan jag inte säga. Vi har nog bara sett början av denna utveckling, säger Björn Falkenhall.

Men Björn Falkenhall pekar också på ett intressant faktum – av de apotek som lades ned 2021 låg inget i mindre städer eller på landsbygd, utan det var i storstäder och större städer som apoteken lades ned. I själva verket ökade antalet apotek något i småstäder och på landsbygden 2021.

– Det är alltså inte uppenbart att det kommer innebära en sämre tillgänglighet till apotek i mer glesare miljöer. Finns det ett apotek med ett hyggligt omland utan direkta konkurrenter så kan man ha det rätt bra. Beslut om nedläggning är inte heller enbart en fråga om direkt lönsamhet för det enskilda apoteket inom en kedja, utan hänsyn tas även till andra omständigheter. Finns det till exempel konkurrenter på orten går ju försäljningen över till dessa om man lägger ner, och det vill man ju undvika, säger han.

Intressant är också att se att styrkeförhållandena skiljer sig väldigt mycket åt när det gäller den totala apoteksmarknaden och e-handelsmarknaden. Inom e-handelsmarknaden är de renodlade e-handelsaktören Apotea helt dominerande och har i princip halva marknaden med en marknadsandel på 48 procent. Tvåan på marknaden, Hjärtat, är väsentligt mindre med en marknadsandel på 16 procent. Apoteket offentliggör inte sin omsättning separat för e-handeln, men enligt initierad information är de ungefär jämnstora med Hjärtat. Tittar man istället på den totala omsättningen på konsumentmarknaden, alltså både fysiska apotek och e-handel, är de två giganterna Hjärtat och Apoteket med 31 procent vardera, följt av Kronan med 17 procent och Apotea som har nio procent av totalmarknaden.

En förändring värd att notera lite i kanten är att Apoteket som varit dominerande sedan starten 1971 inte längre är nummer ett på den svenska apoteks-marknaden för konsumenter. Med en hårsmån passerade Hjärtat det statliga apoteksbolaget och kan numera titulera sig marknadsledande.

När det gäller antalet apotek är förhållandet det omvända. Statliga Apoteket, som visserligen lade ner flest apotek under 2021 med sina elva, medan Hjärtat netto endast stängde ett apotek, är fortfarande störst när det gäller fysiska apotek med 391 apotek, men slår Hjärtat bara med ett enda apotek som har 390.

En stor del av våra apotek har matnära lägen /…/ där det finns en hög kundtrafik som vi kan dra nytta av

Eric Lundberg, vd för Hjärtat

Trots att Apoteket och Hjärtat ligger mer eller mindre jämsides både vad gäller omsättning, totalt och inom e-handel, och när det gäller antalet fysiska apotek så finns det en avgörande skillnad. Hjärtat är effektivare och gör en större vinst. Medan Apoteket totalt gjorde en vinst på 454 miljoner, inkluderat sin vårdaffär, var Hjärtats vinst 627 miljoner, eller uttryckt som rörelsemarginal 2,3 procent för Apoteket och 2,9 procent för Hjärtat. Något som vd för Hjärtat, Eric Lundberg, förklarar med ett antal saker.

– Det beror på flera parametrar. Vi har en effektiv drift med duktiga medarbetare som jobbar hårt på vårt kundmöte. I och med att en stor del av våra apotek har matnära lägen tillsammans med ICA ligger vi i kundströmmar där det finns en hög kundtrafik som vi kan dra nytta av. Vi är också den aktör som har högst omsättning per apotek och den som har flest stora apotek, säger han.

Särskilt under pandemin har det säkert varit en fördel att ligga nära matbutiker som var en av få affärer som gick att besöka under tiden med de hårdaste restriktionerna.

Kronan, å andra sidan, brottas med fallande vinst trots både en kraftigt ökande e-handel och en ökande omsättning. Något som nya vd:n Hannes Hasselrot förklarar med att pandemin slog hårdare mot dem.

– Makroekonomiskt slår det hårdare på oss utifrån den storlek som vi har. Vi är nummer tre och har 17 procent av marknaden. Är man större är det så klart bättre i ett sådant läge, säger han.

Kanske är det därför inte så konstigt att den första strukturaffären på apoteksområdet handlar om att Kronan och Apoteksgruppen vill gå ihop i ett nytt gemensamt bolag. Om Konkurrensverket godkänner affären kommer det generera en aktör som har 25 procent av marknaden och totalt 470 apotek plus 44 franchise-apotek.

– Vi har gjort en assessment där vi ser att vi har ett komplementerande butiksnät och att den nya skalan gör att vi får större muskler att investera i den digitala affären, säger Hannes Hasselrot.

Sverige är större än Stockholm och det är viktigt att möta kunder fysiskt även i Vittangi och i Storuman

Hannes Hasselrot, vd för Kronan

Det gemensamma bolaget skulle bli solklar trea när det gäller omsättning, men en lika solklar etta när det gäller antalet apotek. Det i en brytningstid när fysiska apotek riskerar att bli en belastning. Men sammanslagningen av bolagen handlar inte om att lägga ner apotek, försäkrar Hannes Hasselrot.

– Vi optimerar ju nätverket hela tiden, men det är business as usual. Det är viktigt med tillgänglighet. Sverige är större än Stockholm och det är viktigt att möta kunder fysiskt även i Vittangi och i Storuman, säger han.

Mer om Apotekens ekonomi

Mest läst