Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Agnieszka Madej vald till förbundets nya ordförande

Sveriges Farmaceuter har en ny ordförande. I ett rafflande val där det krävdes dubbla omröstningar valdes till slut kandidaten Agnieszka Madej under lördagens fullmäktige.

Till posten som Sveriges Farmaceuters ordförande fanns det två kandidater – sittande ordförande Sandra Jonsson som ställde upp för omval och valberedningens kandidat Agnieszka Madej.

Under fullmäktiges andra dag genomfördes valet där de båda kandidaterna först fick presentera sig själva under några minuter och sedan svara på två frågor från mötesordföranden Anna Bergkvist.

Därefter vidtog en digital sluten omröstning bland de 30 delegaterna. När röstningen var genomförd visade det sig att resultatet var dött lopp – 15/15 för de båda kandidaterna.

En viss kalabalik uppstod då det till en början var lite oklart vad som gällde vid likaläge i en sluten omröstning. Men efter att ha konsulterat stadgarna stod det klart att dessa angav att lottning var det som skulle avgöra.

Det var dock inget som det sittande fullmäktige tyckte var en bra idé. Efter protester från fullmäktigedelegater föreslog mötesordföranden därför att valet skulle genomföras en gång till för att, om möjligt, skilja kandidaterna åt.

Så blev det. Och efter pläderingar från några delegater som talade för respektive kandidat gick ordförandefrågan till en ny sluten omröstning.

Då landade resultatet i en majoritet för Agnieszka Madej som därmed valdes till ny ordförande för förbundet.

Agnieszka Madej var både tacksam och lättat efter att valet var klart.

— Tack så jättemycket för förtroendet som jag fått ifrån er. Det är ett stort förtroende och jag kommer att förvalta det med omsorg, säger hon direkt efter att valresultatet var klart.

Sedan tackar hon Sandra Jonsson för hennes arbete och allt hon gjort för Sveriges Farmaceuter under sin tid som ordförande.

Därefter vänder sig Agnieszka Madej till hela fullmäktige.

— Jag ser verkligen fram emot att vi gemensamt ska föra det här förbundet framåt. Jag kommer att lyssna på alla oavsett sektion eller arbetsplats. Det är viktigt att vi för fram de frågor som är viktiga för er.

Sveriges Farmaceuters nya förbundsstyrelse. Från vänster till höger: Helene Rosvall, Lova Jonsson, Farzana Rahimi, Gustav Ålander, Shapar Ghobadi, Frida König, Agnieszka Madej, Sonny Larsson, Kristina Maté, Marianne Andersson och Sofia Kälvemark Sporrong. Frånvarande: Christina Ljungberg Persson.

Utöver ny ordförande valdes också en ny förbundsstyrelse som ser ut så här:
Vice ordförande:
Helene Rosvall

Andre vice ordförande:
Kristina Maté

Övriga ledamöter:
Frida König
Marianne Andersson
Sofia Kälvemark Sporrong

Personlig ersättare för andre vice ordförande:
Sonny Larsson

Personliga ersättare för övriga ledamöter:
Gustav Ålander
Shapar Ghobadi
Christina Ljungberg Persson

I förbundsstyrelsen ingår även två ledamöter från studentsektionen (som inte valdes på fullmäktige):
Farzana Rahimi
Lova Jonsson

Läs mer: Flera kandidater till posten som förbundets ordförande

Sveriges Farmaceuters fullmäktige

Fullmäktige är Sveriges Farmaceuters högsta beslutande organ. Sedan 2021 hålls ordinarie fullmäktige varje år.

Årets fullmäktige kommer att genomföras den 25–26 november i Stockholm. I år ska fullmäktige välja ny förbundsstyrelse och besluta om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. De gångna tre årens verksamhet ska avrapporteras. Vidare ska fullmäktige se över arbetet med förbundets stadgar.

Källa: Sveriges Farmaceuter

Mer om Fullmäktige 2022

Mest läst