Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Flera kandidater till posten som förbundets ordförande

Vid fullmäktige, som hålls under fredag och lördag, finns det två kandidater till ordförandeposten. Vem av de två som kommer att axla rollen avgörs i en sluten omröstning på lördag.

Sveriges Farmaceuters nuvarande ordförande Sandra Jonsson ställer upp för omval vid förbundets fullmäktige som genomförs under fredag och lördag denna vecka.

Samtidigt har valberedningen nominerat Agnieszka Madej som deras kandidat till ordförandeposten.

Att det finns flera kandidater till olika poster i en organisation är inget konstigt och ett sundhetstecken som visar att det finns ett stort intresse och engagemang i organisationen. Att valberedningen för fram en annan kandidat än den sittande ordföranden, om denne ställer upp för omval, är sannolikt ovanligare, men det förekommer.

Valberedningen har lämnat en skriftlig redogörelse av sin process (se nedan), men vill utöver den inte kommentera sina nomineringar eller berätta hur de har resonerat. I redogörelsen redovisar valberedningen sin process med en detaljerad tidslinje där det är lätt att uppfatta det som om sittande ordförande inkom med sin kandidatur väldigt sent i processen, något som dock inte stämmer.

— Jag har sedan september sagt att jag är tillgänglig för omval, så jag har inte tänkt något annat än att ställa upp för omval, säger Sandra Jonsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

I valberedningens dokumentation anges Sandra Jonssons beslut att ställa upp för omval genomgående som en ”egen nominering”, något som inte heller är korrekt.

— Som sittande ordförande har jag fått frågan och svarat att jag ställer upp för omval, så jag har ju inte skickat in någon egen nominering, säger hon.

För henne var det ett självklart val att ställa upp som ordförande för en mandatperiod till.

— Ja, jag tycker att det har fungerat bra. Det är många åtagande förutom styrelsearbetet som ordföranden har ansvar för och jag tycker att jag har gjort en god insats på den deltid som jag har fått. Jag tycker att det fungerar bra och är nöjd med den dialog vi har i styrelsen, den har vi alla skapat tillsammans, vi har lyssnat på varandra och tagit varandras perspektiv. Det var det jag ville när jag gick in i det här, att ha en styrelse med en bra dialog. Så jag är nöjd med det, säger Sandra Jonsson.

Agnieszka Madej berättar att hon inte var medveten om att det fanns fler kandidater till ordförandeposten när hon fick frågan om att ställa upp.

— Jag blev kontaktad av valberedningen och hade då ingen aning om hur de hade tänkt det hela. Jag visste inte då att sittande ordförande skulle ställa upp för omval. Jag blev tillfrågad och tackade ja till nomineringen, säger hon.

I sitt arbete har valberedningen intervjuat hela förbundsstyrelsen och kan konstatera att mycket fungerar bra med en god bredd av farmaceuter med olika yrkesroller som respekterar varandra och det finns ett bra samtalsklimat. Men samtidigt pekar valberedningen på att det behövs mer struktur och ledning i styrelsearbetet, mer föreningserfarenhet och vana att leda styrelsearbete och effektivitet i styrelsemötena. Något som Agnieszka Madej kan bidra med, menar hon.

— Jag har ju suttit i flera olika styrelser i omgångar. Nu sitter jag i industrisektionens styrelse som ledamot, liksom i en kattförening. Jag har suttit som ordförande i andra sammanhang så jag hoppas att jag kan bidra till att det blir en bra struktur i styrelsen, säger hon.

Som främsta erfarenhet av styrelsearbete listar Agnieszka Madej sitt engagemang i Européringen, en raskattsförening där hon varit engagerad i 16 år och innehaft alla typer av poster som ordförande, ledamot, sekreterare och ledamot av valberedningen.

— Det är en väldigt liten förening jämfört med förbundet. Samtidigt är det så att där har vi haft ett gemensamt mål att kunna representera den raskatt som vi alla har intresse av. Det är ju lite samma sak, nu är det inte katter utan vad vi farmaceuter i Sveriges Farmaceuter representerar och kunna presentera och visa det i olika sammanhang, säger hon.

Valberedningen framhåller också vikten av att ha ett förbund som står upp för alla farmaceuter oavsett arbetsplats och att det nu är en prioritet att ena förbundet. Något som Agnieszka Madej kan se sig själv göra.

— Vi är farmaceuter allihopa och jag vill att vi ska kunna gå framåt gemensamt. Jag vill föra förbundet framåt och jag tycker att det mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt, säger hon.

Nu jobbar hon som konsult inom kvalitetssäkring i läkemedelsindustrin, men har tidigare arbetat både på öppenvårdsapotek och på e-handelsapoteket Apotea. Hon satt då som ledamot i apotekssektionens styrelse i två år. Att ha sett olika delar av arbetslivet menar hon är en fördel.

— Jag har ju sett olika delar. När jag jobbade på apotek så jobbade jag både på vanligt öppenvårdsapotek och inom e-handel och nu som konsult har jag jobbat på flera olika företag så jag har ju sett väldigt olika delar av industri och en hel del av apoteken. Även om det är väldigt olika arbetsuppgifter så kan jag tänka mig att det fackliga arbetet är väldigt lika, säger hon.

Men även Sandra Jonsson har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och ett brett kontaktnät.

— Jag har varit lokalfacklig i tolv år och halvtidsfacklig i totalt fyra år och nu ordförande i drygt två år. Jag har nätverkat nationellt och internationellt, både med farmaceuter och andra professioner och jag har ett brett nätverk. Många medlemmar vågar kontakta mig och fråga eller ge sina synpunkter. Många apoteksmedlemmar har också lämnat apoteksbranschen och bytt till industri och offentlig så jag har inte bara apotekskontakter, säger hon.

När det gäller vilka frågor som är viktiga att driva i framtiden har hon en lång lista som bland annat innehåller att verka för att det ska finnas kommunfarmaceuter i alla kommuner, att förbundet ska belysa de många olika karriärvägar som finns för farmaceuter, arbeta för bättre arbetsmiljö i alla branscher, mer kompetensutveckling och bättre möjligheter för farmaceutisk forskning och så vidare.

Agnieszka Madej är lite vagare i sin beskrivning av vilka de viktiga frågorna att driva i framtiden är, men hon betonar vikten av att samla förbundet.

— Jag tycker att det är viktigt att förbundet lyfter frågor som är viktiga för respektive sektion och att vi arbetar för en samsyn inom förbundet. Jag tror att det är viktigt att försöka få med alla och lyssna in alla och driva de frågor som är viktiga för respektive sektion, säger hon.

Valet till ny ordförande kommer att ske på fullmäktige i en sluten omröstning på lördag den 26 november. Svensk Farmaci kommer att rapportera hur det går på plats.

Centrala valberedningens resonemang 2022 (pdf)

Sveriges Farmaceuters fullmäktige

Fullmäktige är Sveriges Farmaceuters högsta beslutande organ. Sedan 2021 hålls ordinarie fullmäktige varje år.

Årets fullmäktige kommer att genomföras den 25–26 november i Stockholm. I år ska fullmäktige välja ny förbundsstyrelse och besluta om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. De gångna tre årens verksamhet ska avrapporteras. Vidare ska fullmäktige se över arbetet med förbundets stadgar.

Källa: Sveriges Farmaceuter

Mer om Fullmäktige 2022

Mest läst