Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Motion om mandatfördelning drogs tillbaka

Fullmäktiges kanske hetaste fråga resulterade inte i några stridigheter. Motionen om en omfördelning av mandaten drogs plötsligt tillbaka.

Den motion om en förändrad mandatfördelning som inför fullmäktige pekats ut som en stridsfråga mellan sektionerna drogs plötsligt tillbaka av industrisektionen och offentligsektionen under lördagens möte.

— Vi har, efter diskussionerna som var igår på workshopen och diskussioner med dem som har varit med här på fullmäktige, kommit fram till att vi drar tillbaks vår motion och jämkar oss med förbundsstyrelsens förslag, säger Erik Andersson, ordförande i offentligsektionen som för de båda sektionernas talan.

Motionen gick i korthet ut på att utöka antalet mandat till 31 ifrån dagens 30 och införa en begränsning så att ingen sektion kan ha mer än 15 mandat. Idag har apotekssektionen 17 mandat i kraft av sitt medlemsantal.

Erik Andersson, ordförande i offentligsektionen.

Erik Andersson förklarade också varför man valt att dra tillbaks motionen.

— Bakgrunden till förslaget är en oro från våra sektioner att ett förbund som ska representera alla aspekter av farmaceutisk profession inte gynnas av att ha en mandatfördelning där en av fyra sektioner kan ha en egen majoritet i fullmäktige, säger han.

Han förklarar att genom att ändra mandatfördelningen kommer man att skapa möjlighet och behov av ett större samarbete mellan sektionerna. Samtidigt beskriver han hur han och de andra medlemmarna i industrisektionen och offentligsektionen under fullmäktige har insett att även apotekssektionen ser och förstår problemet, men att det samtidigt skapar en otrygghet att börja ändra i mandatfördelningen.

— Vår avsikt är att stärka förbundet och skapa förutsättningar för alla sektioner att känna sig trygga och ha en vilja att jobba framåt. Har vi inte den tryggheten just nu ska vi inte gå till beslut, säger han.

Detta innebär dock inte att frågan är död. Erik Andersson vänder sig till fullmäktige och lite extra till apotekssektionens medlemmar.

— Vårat önskemål står kvar. Vi vill det här, vi tror på det här. Nu har vi visat vad vi vill, nu behöver vi få höra vad ni vill. Då kan vi diskutera och vi kan förhandla och komma fram till de bästa lösningarna. För vi är fan Sveriges Farmaceuter och är det något vi kan så är det att hitta lösningar som är så bra som möjligt för Sveriges farmaceuter, avslutar han till rungande applåder.

Efter en första chock samlar sig Gustav Ålander, ledamot från apotekssektionen och går upp på podiet samtidigt som han demonstrativt river sitt talmanus.

Gutav ålander, ledamot i apotekssektionen.

— Det här var ju lite oväntat. Jag var redo att gå i polemik och argumentera varför vi inte skulle göra detta. Men, jag är glad att ni drar tillbaka motionen. Jag tror också på att det finns tusen lösningar på de saker vi har diskuterat där vi kan bejaka alla sektioners intressen utan att för den sakens skull tumma på principen en person, en röst, säger han.

Läs mer: Motion om mandatfördelning delar förbundet

Sveriges Farmaceuters fullmäktige

Fullmäktige är Sveriges Farmaceuters högsta beslutande organ. Sedan 2021 hålls ordinarie fullmäktige varje år.

Årets fullmäktige kommer att genomföras den 25–26 november i Stockholm. I år ska fullmäktige välja ny förbundsstyrelse och besluta om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. De gångna tre årens verksamhet ska avrapporteras. Vidare ska fullmäktige se över arbetet med förbundets stadgar.

Källa: Sveriges Farmaceuter

Mer om Fullmäktige 2022

Mest läst