Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Det är fullmäktiges viktigaste fråga

Den viktigaste frågan på Sveriges Farmaceuters pågående fullmäktige är…

Sveriges Farmaceuters fullmäktige har precis börjat i Nacka Strand, strax utanför Stockholm. Ett 60-tal farmaceuter samlas i två dagar för att diskutera förbundets organisation och framtid. Delegaterna representerar olika sektioner beroende på sin arbetsplats.

Svensk Farmaci har tagit pulsen på några av delegaterna på plats.

Vilken är den viktigaste frågan på årets fullmäktige, tycker du?

Rebecka Eliasson.

Rebecka Eliasson, studentsektionen
Läser till apotekare, sjunde terminen i Göteborg

— Det som rör oss studenter är hur länge studenter ska sitta i styrelsen, men sedan är ju frågan om mandatfördelningen viktig för oss.

Anne Runström.

Anne Runström, apotekssektionen
Apotekare vid Apoteket AB, Östra sjukhuset i Göteborg

— Den viktigaste frågan på fullmäktige är att vi håller ihop förbundet, jobbar åt samma håll och säkrar vår profession. Professionsfrågor tycker jag är intressanta.

Sonny Larsson.

Sonny Larsson, offentligsektionen och förbundsstyrelsen
Medicinsk utredare på TLV

— Den viktigaste frågan är den som diskuteras utanför själva dagordningen. Det vill säga hur vi kan ena förbundet. Sedan har ju det bäring på de formella punkterna om propositionen och motionen om stadgarna samt valen. Men jag tror att det viktigaste är att vi pratar med varandra.

Marianne Andersson.

Marianne Andersson, industrisektionen
Regulatorisk expert inom kliniska prövningar, Astra Zeneca i Mölndal

— Jag tycker att den viktigaste frågan är; Vad gör vi framåt, alltså riktningen framåt. Vi har en sådan inriktningsfråga som en punkt på agendan.

Sveriges Farmaceuters fullmäktige pågår för fullt på en julpyntatd konferensanläggning utanför Stockholm.

Sveriges Farmaceuters fullmäktige pågår för fullt på en julpyntad konferensanläggning utanför Stockholm.

Mer om Fullmäktige 2022

Mest läst