Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Första lastbilen med läkemedel till Ukraina på gång

Den första transporten med läkemedel till Ukraina lämnar snart Sverige. Det beskedet lämnar Läkemedelsverket i ett pressmeddelande idag.

I förra veckan fick Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag av regeringen att samordna transporterna av läkemedel. Det har dels handlat om att säkerställa att donerade läkemedel motsvarar de önskemål och behov som Ukraina har gett uttryck för och dels om att kontrollera att de som ska sköta leveranserna uppfyller de krav som ställs.

— Det finns en stor vilja i samhället att hjälpa de behövande i Ukraina. Normalt sett är Läkemedelsverkets uppdrag att verka för den svenska folkhälsan och jag är stolt över att vi genom det här uppdraget kan bidra till en bättre tillvaro för ukrainarna i den svåra situation de befinner sig i, säger Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket i pressmeddelandet.

Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket.

Precis när transporten ska gå och hur mycket läkemedel det handlar om vill Läkemedelsverket inte närmare gå in på av säkerhetsskäl. När det gäller frågan om kraven på läkemedlens hållbarhet, som har varit upp till diskussion, finns det ingen exakt gräns, men det är inte fråga om gamla läkemedel som skickas ned.

Lena Björk, direktör för enheten Tillsyn på Läkemedelsverket.

— Det måste ju vara fungerande läkemedel som kommer ner till Ukraina. Vi kan inte tillåta kort hållbarhet eller utgången hållbarhet. Det är ju viktigt att de får fungerande läkemedel, säger Lena Björk, direktör för verksamhetsområde Tillsyn på Läkemedelsverket.

Ett bekymmer är naturligtvis hur transporten ska kunna köras in i Ukraina som är under kraftig beskjutning av de ryska trupperna. Myndigheterna har en tät dialog med övriga EU-länder kring hur det kan göras på bästa sätt.

— Samarbetet mellan myndigheter och företag fungerar bra. Det här är ett fint exempel på hur vi tillsammans kan göra saker som ingen av oss klarar på egen hand. Nu hoppas vi att hjälpen når hela vägen fram, säger Roger Gustafsson, projektledare på MSB.

Läs mer: Rådet till företag som vill göra något nu: Skänk pengar
Ännu ingen lösning på hur läkemedel ska nå Ukraina

Mer om Kriget i Ukraina

Mest läst