Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek Hjärtat ökar på alla fronter

Apotek Hjärtat redovisar ett starkt 2021 trots pandemirestriktioner. Företaget ökar omsättning, vinst, marginal och tar dessutom marknadsandelar från sina konkurrenter.
"Vi är nöjda med vårt resultat", säger vd Eric Lundberg.

Förra året var ytterligare ett utmanande år för apoteksbranschen. Trots ett generellt större fokus på hälsofrågor i samhället innebar restriktionerna förändrade och begränsade kundflöden, särskilt under det första kvartalet innan vaccinationerna hade kommit igång på allvar. Men Apotek Hjärtat kan ändå redovisa både en ökad försäljning och en ökad vinst.

— Året var uppdelat i olika faser där inledningen var tuff på grund av pandemin, men sedan såg vi, från andra kvartalet och framåt, en stark återhämtning där vi har gått starkt tillväxtmässigt, marknadsandelsmässigt, men även resultatmässigt, säger Eric Lundberg, vd för Apotek Hjärtat.

Eric Lundberg, vd, Apotek Hjärtat.

För trots att Apotek Hjärtats omsättning landar på 15,5 miljarder kronor, drygt fyra miljarder lägre än Apoteket AB, så kan man redovisa den högsta vinsten av de apoteksbolag som hittills redovisat sina siffror för 2021. Hjärtat gör en vinst på 627 miljoner kronor, högre än både Apoteket och Kronan. Något som Eric Lundberg förklarar så här:

— Vi har en högre omsättning per apotek än vad våra konkurrenter har, vilket gör att vi får en högre utväxling på vårt resultat.

Men det är ingen engångsföreteelse. Apotek Hjärtat har genomgående gått bättre än konkurrenterna under de senaste fem, sex åren med rörelsemarginaler som legat runt de tre procent som branschföreningen förordar. Även för 2021 redovisar man en rörelsemarginal som är högre än konkurrenternas.

— Det beror ju på flera parametrar. Vi har en effektiv drift. Vi har fantastiskt duktiga medarbetare som jobbar väldigt hårt och fokuserat på vårt kundmöte. Det är våra medarbetares förmåga att möta våra kunder med bra service, med bra läkemedelsrådgivning och rådgivning kring hälsa i stort. Det skapar förutsättningar för att vi kan ha en bra utveckling, säger Eric Lundberg.

Apotek Hjärtat ökar också sin marknadsandel, om än marginellt. Hela apoteksmarknaden ökade med 2,3 procent medan Hjärtat ökade sin försäljning med 2,6 procent.

Eric Lundberg påpekar också att Hjärtat har en tydlig fördel av den starka kopplingen till ICA där de båda verksamheterna stärker varandra.

— Samarbetet med ICA och det ekosystem som vi kan utveckla tillsammans gynnar oss båda. En stor del av våra apotek ligger i matnära lägen på attraktiva platser. Vi ligger i kundströmmar där det finns en hög kundtrafik som vi tillsammans kan dra nytta av, säger han.

Den främsta utmaningen under året menar han har varit de stora svängningarna. Från de inledande begränsningarna på grund av restriktionerna till avslutningen då sjuktalen sköt i höjden samtidigt som efterfrågan på läkemedel och inte minst covid-test ökade dramatiskt.

— Jag är otroligt imponerad av lagarbetet på Hjärtat där vi har omfördelat medarbetare mellan våra apotek, men även mellan kanalerna, det vill säga har vi haft en peak i vår e-handel har vi flyttat medarbetare dit. Vår förmåga att snabbt kunna anpassa oss har varit en styrka, men så klart också väldigt utmanande, säger Eric Lundberg.

Apotek Hjärtats e-handel ökar mer än marknaden i stort.

Precis som för Kronan har e-handeln ökat kraftigt under året. Hos Hjärtat har e-handeln ökat med 27 procent, vilket är mer än marknaden totalt, vilket innebär att Hjärtat också tar marknadsandelar där. Nu står e-handeln för tio procent av företagets totala försäljning. En utvecklingstrend som kommer att fortsätta, menar Eric Lundberg.

— Personligen tror jag att vi inom ett antal år kommer att ligga någonstans runt 30 procent e-handel, säger han.

För att stärka den utvecklingen kommer Hjärtat flytta till ett nytt e-handelslager under andra halvan av 2022.

Samtidigt innebär en utveckling mot ökad e-handel med stor sannolikt en minskad handel i butik. Apotek Hjärtat har under 2021 nettominskat sitt antal apotek med ett apotek, man öppnade sju nya och stängde åtta och har nu totalt 390 apotek. Utvecklingen mot färre apotek i Sverige menar Eric Lundberg kommer att fortsätta, men kanske inte nödvändigtvis inom Hjärtat.

— Om vi tittar på marknaden i stort så tror vi att antalet apotek kommer att minska. Sedan hoppas ju vi att vi ska vara den aktören som står stark och kan bibehålla våra apotek. Därför jobbar vi stenhårt med att verkligen säkerställa att vi har den bästa bemanningen, de bästa lägena och de bästa erbjudandena, säger han.

Det finns i dagsläget inga planer på att stänga ytterligare apotek säger han.

— Snarare planerar vi att fortsätta att etablera ett antal apotek, fyra, fem stycken under 2022. Sedan jobbar vi ju ständigt med att se till och optimera vårat apoteksnätverk. Det kan innebära att vi flyttar apotek eller ökar eller minskar yta för att se till att vi har ett optimalt apoteksnät. Vi gör mellan 40 och 50 projekt per år som innebär att modernisera, flytta eller öppna apotek och den takten ser vi kommer fortsätta, säger Eric Lundberg.

Läs mer: ICA-gruppens årsredovisning 2021

Läs mer: 2022-02-04 Apoteket återhämtar sig något

Läs mer: 2022-02-21 Kronan backar kraftigt trots ökad omsättning

Andra läser