Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV: Inför krav på tre månaders lagring av läkemedel

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket föreslår att läkemedelsföretag ska ha vissa läkemedel i lager som ska räcka för tre månader. Förslaget innebär en ökad kostnad på över 200 miljoner kronor, en kostnad som TLV vill att staten ska står för.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vill att läkemedelsföretag ska vara skyldiga att lagerhålla vissa läkemedel i volymer som motsvarar tre månaders normalförbrukning, genom så kallad omsättningslagring. Det framgår av en rapport som myndigheten överlämnat till regeringen.

Kravet ska bara gälla för läkemedel som behövs för att bedriva vård som inte kan skjutas upp. Parallellhandlade läkemedel och licensläkemedel ska undantas från kravet.

— Som ett första steg anser vi att tre månaders lager kommer att medföra en kraftfull förstärkning av den mängd läkemedel som lagerhålls i Sverige idag. Det ger oss bättre förutsättningar att klara av förändringar i tillgängligheten, utan att det medför någon påtaglig försämring av möjligheterna för företagen att verka på den svenska marknaden, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

TLV föreslår att Läkemedelsverket får i uppgift att besluta om lagerhållningsskyldighet utifrån underlag som TLV tar fram. Läkemedelsverket föreslås också besluta om dispenser och tillsyn av lagerhållningen.

TLV räknar med att lagerhållningen kommer innebära ökade kostnader, de föreslår därför att läkemedelsföretagen årligen ersätts av staten för kostnader förknippade med lagerhållningen under föregående år. Den ersättningen får företagen ansöka om själv. TLV uppskattar att kostnaden för staten för systemet och ersättningen till företagen ligger på 204-245 miljoner kronor per år.

Det kommer vara möjligt för läkemedelsföretagen att ansöka om att få sin lagerhållningsskyldighet justerad eller att helt få dispens från lagerhållningsskyldigheten, vilket gör att TLV inte föreslår några särskilda anpassningar för att ta hänsyn till försäljningsvariationer som orsakas av regionernas upphandlingar av läkemedel till hälso- och sjukvården.

Uppemot 900 substanser skulle omfattas av krav på lagerhållning. Krav på lagerhållning gäller inte sådan försäljning som sker inom det generiska utbytet inom läkemedelsförmånerna, det så kallade periodens vara-systemet.

— När en sådan lagerhållning är etablerad och har funnits i några år kan systemet utvärderas för att bedöma om denna skyldighet behöver utökas till sex månaders normalförbrukning, säger Gunilla Rönnholm i pressmeddelandet.

Läs mer om beredskap >>

Apoteket ska försörja Försvar­smakten med läkemedel

TLV utvecklar metod för att mäta apotekens direkt­­expedierings­­grad

Social­styrelsen: Ha en månads buffert av läkemedel hemma

Rapport: Expedierings­flödet sårbart vid elbrist

Mest läst