Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket ska försörja Försvar­smakten med läkemedel

Apoteket kommer att ansvara för en betydande del av Försvarsmaktens totala beredskapslager av läkemedel. Apoteket ska också löpande försörja Försvarsmakten med läkemedel och vaccin.

Det nya uppdraget är ett avtal mellan Apoteket, Försvarsmakten och Socialstyrelsen och syftar till att bolaget ska hålla utpekade läkemedel i lager som myndigheterna kan avropa vid behov. Det framgår av ett pressmeddelande från Försvarsmakten.

— Vi är mycket glada att detta avtal är på plats. Dessa lager kommer stärka Försvarsmaktens totala sjukvårdsförmåga i händelse av kris och krig. I och med avtalet får Försvarsmakten nu bättre rådighet över vår läkemedelsförsörjning. Lagren är främst för Försvarsmakten behov men eftersom de kommer vara i det ordinarie läkemedelsflödet skulle de vid en krissituation efter stödbegäran även kunna användas av en annan part säger Helena Gustafsson, försvarsöverapotekare vid Försvarsmedicincentrum, i ett pressmeddelande.

Uppdraget är uppdelat i tre delar:

  1. Nya beredskapslager av läkemedel. Apoteket ska tillhandahålla beredskapslager av läkemedel för Försvarsmakten och säkerställa säkerställa tillgång i händelse av kris eller krig. Försvarsmakten genomför dessutom regelbundet övningar i fredstid och nödvändiga läkemedel behöver även då vara tillgängliga. 
  2. Försvarsmaktens löpande verksamhet. Försvarsmakten har även löpande behov av läkemedel vid ett 40-tal vårdenheter. Apoteket har fått uppdraget att löpande leverera läkemedel och vaccin till dessa enheter som är spridda över landet.  
  3. Beredskapslagring med Socialstyrelsen. Sveriges regering har gett Socialstyrelsen i uppdrag att köpa in och lagerhålla sjukvårdsprodukter som kan behövas vid traumavård, Apoteket ska stödja även Socialstyrelsen med denna beredskapslagring av läkemedel. 

Rasmus Nerman, vd för Apoteket AB.

De tre uppdragen startar under våren och avtalet är satt till nio år. I avtalen ingår det dessutom att kontinuerligt omsätta lagren för att minimera onödig kassation.

— Tillgång till läkemedel och egenvård är livsviktig och Sveriges beredskap tar nu ett steg fram i och med detta omtag i hur läkemedel lagras. Vi är stolta över att Apoteket fått förtroendet att ansvara för det här viktiga uppdraget, säger Rasmus Nerman, vd på Apoteket, i ett pressmeddelande.

Mest läst