Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV utvecklar metod för att mäta apotekens direkt­­expedierings­­grad

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, får i uppdrag av regeringen att utveckla en metod för att mäta apotekens direktexpedieringsgrad.

— Idag finns en större sårbarhet i försörjningen av läkemedel än tidigare och det är viktigt att vi har kontroll över vår förmåga att hålla lager av läkemedel efter behov, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett pressmeddelande från regeringen.

Direktexpedieringsgraden, det vill säga hur stor andel av öppenvårdsapotekens kunder som får med sig alla sina förskrivna läkemedel vid det tillfälle då det efterfrågas, kan ses som ett mått på apotekens lagerhållningsnivå.

När en ändring av lagen om handel med läkemedel träder i kraft den 1 juli blir apoteken skyldiga att anpassa sina lager utifrån konsumenternas behov, så att så många patienter som möjligt kan direktexpedieras.

Regeringen vill få möjlighet att genom regelbundna uppföljningar av direktexpedieringsgraden kunna bedöma öppenvårds- och nätapoteks förmåga att tillhandahålla läkemedel. TLV får därför i uppdrag att utveckla och föreslå en mätmetod för detta.

Tidigare mätningar av TLV (2019) och Sveriges Apoteksförening (2015) tyder på att direktexpedieringsgraden har minskat över tid. Något som delvis förklaras av ökade restsituationer och apotekens lagerhållning.

Mest läst