Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rapport: Expedierings­flödet sårbart vid elbrist

Större delen av alla recept i Sverige förskrivs elektroniskt och apotekens expedieringsflöden är beroende av datoriserade system. Det gör dem sårbara för elbrist konstaterar Läkemedelsverket i en ny rapport.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fick juli 2022 i uppdrag av regeringen att påbörja ett arbete med att skyndsamt stärka öppenvårdsapotekens beredskap gällande utlämning av läkemedel. I början av februari presenterade Läkemedelsverket en delrapport med en övergripande analys av sårbara punkter i expedieringsflödet. Här konstateras bland annat att apoteken är beroende av tillgång till elektricitet och välfungerande datoriserade system, så som E-hälsomyndighetens och Swedish Medicines Verifications system, för att patienter ska kunna få ut sina läkemedel. Ett strömavbrott kan även påverka partihandlarnas system för distribution, beställning, förvaring av läkemedel samt telefoni och digital kommunikation.

— Vi lever i en alltmer digitaliserad värld. Vi behöver titta på vilka sårbarheter det för med sig kopplat till förskrivning och expediering av läkemedel, säger Annika Babra, som är ansvarig chef för rapporten på Läkemedelsverket.

Annika Babra, Läkemedelsverket

Annika Babra, Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets och Socialstyrelsen ska under året genomföra en informationsinsats för att inskärpa hos apoteken och förskrivarna att de behöver göra en översyn av sina rutiner för alternativ drift för utlämning av läkemedel.

— Läkemedelsverket har påtalat behovet av att aktörerna, i sin egen verksamhet, ser över hur de kan genomföra expeditioner även om till exempel uppkoppling mot E-hälsomyndighetens tjänster inte är möjlig. De behöver arbeta med att säkerställa att förskrivning och expediering kan ske även vid situationer när förutsättningarna inte är som vanligt, säger Annika Babra.

Läkemedelsverket hoppas kunna ta fram olika scenarion som både apoteken och E-hälsomyndigheten kan öva på.

— Vi tittare vidare på det och ska försöka sätta igång under våren. När vi utökar kunskaperna kring detta så ser vi rätt snabbt vilka delar som behöver bli mer rubusta.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsens regeringsuppdrag ska slutredovisas den sista december i år.

Läs mer >> Läkemedelsverkets rapport

Mest läst