Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ingen koppling mellan Ozempic och självmordstankar

Behandling med GLP-1 analoger leder inte till ökad risk för självskadebeteende eller självmordstankar konstaterar EMA:s säkerhetskommitté.

Sedan juli 2023 har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) genomfört en granskning av så kallade GLP-1 analoger såsom liraglutid och semaglutid efter rapporter om misstänkta biverkningar gällande självskadebeteende och/eller självmordstankar.

GLP-1-analoger används för att behandla typ 2 diabetes och i vissa fall övervikt, vilket har fått stor uppmärksamhet.

I november gick PRAC vidare och begärde in data för alla berörda GLP-1-analoger det vill säga Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Victoza, Saxenda, Xultophy, Byetta, Bydureon, Lyxumia, Suliqua och Trulicity.

EMA:s säkerhetskommitté kan nu konstatera att någon koppling till självskadebeteende och/eller självmordstankar finns inte.

— Det här är signaler som vi alltid tar på största allvar. Utredningen har omfattat underlag från företagen som har de här läkemedlen på marknaden, såsom data från kliniska studier, och rapporter om misstänkta biverkningar. EMA har även granskat två nya studier, säger Mari Thörn, utredare på Läkemedelsverket och en av Sveriges två representanter i EMA:s säkerhetskommitté i ett pressmeddelande.

Läs mer>> Socials­tyrelsen: Här förskrivs det mest Ozempic – Skåne och Gävleborg i topp

Läs mer >> Trots vädjan – företag fortsätter skriva ut Ozempic

Läs mer >> “Läkare, skriv inte ut diabetes­läkemedel för viktnedgång”

Läs mer >> Beskedet: Brist på Ozempic hela 2024

Läs mer >> EMA varnar sedan falska Ozempic­pennor hittats

Läs mer >> Så fungerar diabetes­medlet sema­glutid som viktminskare

Mest läst